Kotihoidon asiakas ja lähihoitaja istuvat sohvalla ja opettelevat käyttämään Onerva-sovellusta

Essoten kotihoidossa kokeiltiin Onervaa eli omaisviestinnän sovellusta kuluneen syksyn aikana. Noin 80 prosenttia mukana olleista omaisista koki, että sovellus helpotti viestintää kotihoidon työntekijöiden kanssa.

Onerva on puhelinsovellus, jonka kautta voidaan lähettää viestejä yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Palvelua on kutsuttu hoivapalvelujen WhatsAppiksi. Kokeilun aikana kotihoidon työntekijät testasivat sovelluksen toimivuutta kolmella eri alueella. Mukana kokeilussa olivat myös Essoten Saimaanharjun ja Vaarinsaaren yksiköt.

‒ Omaiset asuvat usein kaukana eivätkä saa asiakkaan kotiin jätettyjä viestejä. Etsimme nykyaikaista tapaa pitää yhteyttä asiakkaiden omaisiin tehokkaasti ja turvallisesti, hankepäällikkö Susanna Lempiäinen Vetovoimainen kotihoito -hankkeesta sanoo.

Omaisviestintään on kehitelty sovellus, jota kokeiltiin Essoten kotihoidossa.

Sovelluksen kautta voidaan välittää kuulumisia asiakkaiden arjesta ja voinnista sekä sopia arkisten asioiden hoitamisesta omaisten kanssa. Tarkempia hoitoon ja terveyteen liittyviä tietoja viesteissä ei lähetetä tietosuojasyistä.

Noin 90 prosenttia kokeilussa mukana olleista omaisista käyttäisi viestisovellusta mielellään myös jatkossa. Yli 80 prosenttia suosittelisi sitä tuttavalleen. Lähes kaikki mukana olleet omaiset kokivat sovelluksen helppokäyttöiseksi.

‒ Käytän töissä aika paljon erilaisia sovelluksia, joten tuntui luontevalta kokeilla tätäkin. Sovellus toimi ja soveltui asiaan ihan hyvin, Kuopiossa asuva Juha Sipinen kertoo.

Sipisen iäkäs isä asuu Puumalassa ja saa apua arkeensa Essoten kotihoidosta. Sisarukset puolestaan asuvat eri puolilla Suomea. Tiedonkulku helpottui, kun kaikki neljä sisarusta saivat saman viestin yhtä aikaa.

‒ Viestinnän pelisäännöt ja odotukset puolin ja toisin kannattaa sopia alussa. Sen myötä tieto kulkee sujuvasti ja soittorumba vähenee, Sipinen arvioi.

Palautekyselyyn vastanneet omaiset kaipaavat tietoja erityisesti läheisensä voinnista ja arjen sujuvuudesta. Toiveena on, että viestejä tulisi kerran viikossa tai muutaman kerran viikossa. Osalle riittää viesti harvemminkin eli vain silloin, kun on jotain erityistä kerrottavaa.

Kotihoidon työntekijöiden näkökulmasta nopeat pikaviestit vähentävät puhelinsoittoja, koska omaiset saavat tiedon läheisensä voinnista ilman, että sitä tarvitsee erikseen kysyä. Näin hoitajille jää enemmän aikaa asiakastyöhön.

‒ Jos jokin asia vaatii enemmän keskustelua, silloin tottakai soitetaan omaiselle ja puhutaan asia kerralla selväksi, sairaanhoitaja Jenni Hakkarainen Essoten kotihoidosta sanoo.

Hakkarainen pyrki lähettämään pari viestiä viikossa jokaisen kokeilussa mukana olleen asiakkaan omaiselle. Viesteissä hän kertoi mm. voinnista, päivän ulkoilusta tai siitä, että kiuas on mennyt rikki.

‒ Nyt muuta toimintaa, kuten harrastusryhmiä tai päivätoimintaa on koronan vuoksi vähän, mutta normaaliaikana tätä kautta kulkisi hyvin tieto myös asiakkaiden erilaisista menoista ja tapaamisista.

Essoten kotihoidossa halutaan panostaa jatkossa enemmän omaisille viestimiseen. Parhaillaan arvioidaan Onerva-kokeilun tuloksia ja päätökset jatkosta tehdään sen jälkeen.

‒ Meidän on välttämätöntä kehittää kotihoidon toimintaa niin, että myös omaiset asuinpaikastaan riippumatta pääsevät osallistumaan asiakkaan arkeen. Digitaalisuus antaa tähän runsaasti mahdollisuuksia, kotihoidon palvelupäällikkö Maija Loponen sanoo.

Digisovelluksen rinnalla hyödynnetään myös perinteisempiä viestikanavia. Kotihoidon omaisille, asiakkaille ja kaikille kotihoidosta kiinnostuneille suunnattu Kotikulma – Essoten kotihoidon tiedotuslehti ilmestyy jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Lehti on saatavilla Essoten verkkosivuilla osoitteessa www.essote.fi/kotihoito.

Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hanke vahvistaa kotihoidon vetovoimaisuutta kehittämällä työhyvinvointia, ammatillisuutta, palveluprosesseja, tiedolla johtamista ja viestintää. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Essote, Diak, Esedu ja XAMK. Rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä hankkeen osatoteuttajat.

Lisätietoja

Susanna Lempiäinen
Hankepäällikkö
Vetovoimainen kotihoito – tehdään hyvä arki yhdessä -hanke
susanna.lempiainen [at] essote.fi
040 3597 097