Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on hylännyt kantelun, joka oli tehty Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen siirrosta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alaisuuteen. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä ja Essote siirsivät valtuustojen yksimielisillä päätöksillä kuntoutumiskeskuksen palvelut vuoden 2018 alusta lähtien Essotelle.

Kantelu koski Essoten ja useiden viranhaltijoiden toimintaa. Kantelijoiden mukaan liikkeenluovutuksessa ei noudatettu kesällä ja syksyllä 2017 työsopimuslain määräyksiä. Lisäksi asian valmistelussa ei ollut kantelijoiden mielestä toimittu hallintolain mukaisesti.

Oikeusasiamiehen mukaan Tuustaipaleen palvelutoiminnan siirtämistä koskevan sopimuksen valmistelussa ei ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä, velvollisuuden laiminlyöntiä tai harkintavallan ylitystä tai väärinkäyttöä. Oikeusasiamies myös huomautti, että hänen toimivaltaansa eivät kuulu palvelutoiminnan siirtävän sopimuksen ja liikkeenluovutusta koskevat tulkinnat.

– Ratkaisu oli Essoten kannalta odotettu. Valmistelimme muutosta huolella ja tämä päätös vahvistaa, että myös onnistuimme työssämme, sanoo Essoten hallintojohtaja Pasi Marjakangas.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös löytyy täältä.

Lisätietoja

Pasi Marjakangas
Hallintojohtaja
Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
0443519601