Elintapaohjauksen jatko Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelun kuntayhtymässä on varmistunut.

Tutustu elintapaohjaus toimintaan Essotessa

Elintapaohjauksen on kuntayhtymään luonut vuoden lopussa päättyvä Vesote-hanke, jonka aikana Essoten alueelle on koulutettu noin 150 elintapaohjaajaa. Näistä noin 90 kuuluu Essoten henkilöstöön.

Elintapaohjaus jatkuu Essotessa ja sitä tukee kaksivuotinen kumppanuussopimus Etelä-Savon liikunta ry:n (ESLi) kanssa.  Sopimuksen avulla mahdollistetaan elintapaohjausverkoston toiminnan ohjaus sekä siinä olevien henkilöiden osaaminen ja toiminta elintapaohjaajina Essoten jäsenkunnissa. Päävastuu elintapaohjauksesta on Essotessa.

– Haluamme varmistaa, että Suomen paras elintapaohjaus juurtuu ja kehittyy Essotessa ja Etelä-Savossa. Päätös on valtakunnallisestikin merkittävä. Olemme tässä asiassa johtava alue ja edelläkävijä, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Elintapaohjaus auttaa voimaan paremmin

Satu-Marianne Piispa saa elintapaohjausta Jouni Haataiselta.

Kortelainen pitää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä varhaisessa vaiheessa tärkeänä monestakin syystä.

– On tietysti ihmisen itsensä kannalta hyvin tärkeää, että hän voi vaikuttaa terveyteensä ja hyvinvointiinsa jo paljon ennen kuin syntyy ongelmia. Elintapaohjauksella voimme auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten maksajat – kunnat, valtio ja tulevaisuudessa maakunnat – voivat säästää. Suurin osa sote-kustannuksiin vaikuttavista ratkaisuistahan tehdään soten ulkopuolella, muun muassa elintapavalinnoilla, Kortelainen tähdentää.

Elintapaohjauksen asiakkaat Essote tavoittaa pitkälti elintapaohjaajien verkoston kautta. Asiakkaiksi otetaan muun muassa ns. 0-tason liikkujia ja diabeteksen riskitason henkilöitä. Lisäksi Essoten muut ammattilaiset kuten lääkärit, sairaanhoitajat tai fysioterapeutit voivat ohjata elintapaohjaukseen.

Elintapaohjaus on asiakkaalle maksutonta. Vähintään kuudeksi kuukaudeksi elintapaprosessiin sitoutuva asiakas voi saada käyttöönsä myös liikunnan palvelutarjottimen palvelut. Kaikki Essoten jäsenkunnat ovat järjestäneet elintapaohjauksen tueksi liikunnan palvelutarjottimeen maksuttomia tuotteita ja palveluita.

Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) tutkimus- ja kehitysyksikkö Active Life Lab mahdollistaa elintapaohjauksen asiakkaille maksuttomia mittauksia ja älykuntosalilla harjoittelua.

Katso video elintapaohjauksesta

Essoteen tulee pää- ja osa-aikaisia elintapaohjaajia

– Elintapaohjauksessa asiakas aloittaa henkilökohtaisen elämäntapamuutoksen, jota tuetaan. Hän saa henkilökohtaista, prosessimaista neuvontaa ja tukea kohti parempaa ja terveellisempää elämää. Kukaan asiakas ei joudu automaattisesti esimerkiksi mihinkään liikuntaryhmään, lupaa Vesote-hankkeen projektipäällikkö Teemu Ripatti.

Neuvonnassa ja ohjauksessa korostuvat unen lääkkeetön hoito, liikunnan määrän ja laadun lisäys ja ravintotottumusten muutokset. Essoten elintapaohjaajat kirjaavat asiakkaat potilastietojärjestelmään. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan liikunnan, unen ja ravitsemuksen osalta käyntien yhteydessä tehdyillä mittauksilla ja testeillä. Tuloksista voidaan näin myös tietoa raporttien avulla.

– Pää- ja osa-aikaisia elintapaohjaajia tulee Essoteen työnkuvanmuutoksilla. Se kuinka monta, ratkeaa myöhemmin marraskuun aikana. Satsaus on joka tapauksessa merkittävä ja kuvastaa sitä että Essoten johto on sitoutunut ennaltaehkäisevään toimintaan, Ripatti kiittelee.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa kuntien ja maakuntien yhteiseksi tehtäväksi.

Lisätietoja

Teemu Ripatti
Projektipäällikkö
Vesote-hanke Etelä-Savo
teemu.ripatti [at] essote.fi
040 3597201

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen  [at] essote.fi
050 522 8677