Essoten Vesote-hanke ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Active Life Lab käynnistävät ainutlaatuisen yhteistyön, jossa mitataan ja kehitetään elintapaohjauksen vaikuttavuutta käytännössä.

Xamk Active Life Lab on Saimaa Stadiumin yhteyteen avattu uusi hyvinvoinnin edistämisen tutkimusyksikkö. Tavoitteena on uudella tavalla yhdistää hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden tutkimusta ja käytännön tason terveyden edistämistä. Yhteistyö Essoten kanssa on ensimmäisiä avauksia Active Life Labin uraauurtavan toimintamallin viemisessä käytäntöön. Osa elintapaohjauksen palvelusta ja liikunnasta toteutetaan jatkossa Active Life Labin uusissa tiloissa ja samalla kerätään tietoa, jota käytetään asiakkaan motivoinnissa ja elintapaohjauksen kehittämisessä.

– Suomen hallituksen kärkihanke Vesote rakentaa pysyvää elintapaohjauksen toimintamallia Essoteen ja uuteen maakuntaan 2020 alkaen. Active Life Lab tarjoaa Mikkelin palvelutarjottimeen yhden merkittävän maksuttoman lisätuotteen, jota ei ole muualla mahdollista toteuttaa. Elintapaohjauksen vaikuttavuuden mittaaminen, toiminnan edelleen kehittäminen ja asiakkaalta saatava palaute tulee olla toiminnan keskiössä. Haluamme tehdä Suomen parasta elintapaohjausta, jota Active Life Lab osaltaan tukee, kertoo Vesote-hankkeen projektipäällikkö Teemu Ripatti.

Elintapaohjaaja Jouni Haataisen testiasiakas Heljä Lepistö kokeilee CyberCycleä.

Tutkimuksen ja käytännön terveyden edistämisen yhdistävä toimintamalli tarkoittaa sitä, että Vesote hankkeen kouluttamat elintapaohjaajat tuovat asiakkaitaan viikoittain Active Life Labin älykuntosalille. Asiakkaan lähtötilanteesta ja edistymisestä kerätään tietoa uusinta teknologiaa – kuten aivosähkökäyrämittareita – hyödyntämällä.

– Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, miten asiakkaat kokevat oman elämäntilanteensa ja mitkä keinot elämäntapojen muuttamiseksi he kokevat omalle kohdalleen merkityksellisinä. Kerättyä tietoa analysoidaan tekoälyn avulla ja tuloksia käytetään harjoituspolkujen ja elämäntapaohjelmien kohdentamiseen ja räätälöintiin. Kaiken tämän tarkoituksena on parantaa elintapaohjauksen vaikuttavuutta, sanoo tutkimuspäällikkö Arto Pesola Active Life Labista.

Hyvinvoinnin edistäminen on hyvinvointiteknologian kehityksen myötä murroksessa, jossa teknologian avulla kerätty tieto mahdollistaa uudenlaisten palveluiden kehittämisen.

– Pyrimme luomaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa uusia toimintamalleja ja tuomaan lisäarvoa asiantuntijuudellamme. Tuotamme tietoa, jota voi käyttää palveluiden vaikuttavuuden kehittämisessä sekä uuden liiketoiminnan rakentamisessa. Tavoitteena ovat puitteet kehitystyölle ja antaa keinoja tiedon tulkintaan, toteaa Pesola.

Lisätietoja

Teemu Ripatti
projektipäällikkö
Vesote-hanke, Essote
040 3597201
teemu.ripatti [at] essote.fi

Arto Pesola
tutkimuspäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
040 6411 504
arto.pesola [at] xamk.fi