Valinnanvapauden pilotit kiinnostavat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote).

Kuntayhtymän johdolla oli tilaisuus kesätapaamisessa 6.7. keskustella sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö ja ylijohtaja Kirsi Varhilan kanssa, jolle Essoten hallituksen toive ilmaistiin.

Sote-uudistuksen painopiste on nyt siirtymässä perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta tehtyjen linjausten jälkeen sosiaali- ja terveysministeriöön. Varhila johtaa uudistuksen valmistelua.

– Valinnanvapauden pilotit toteutetaan ja hallitus on niihin varannut myös resursseja. Kriteereitä muutettaneen perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella suhteessa jatkovalmisteltavaan valinnanvapauslakiin, Varhila arvioi.

Varhilan mukaan nyt hakemuksensa jättävien hakijoiden kanssa neuvotellaan tilanteesta hallituksen linjausten jälkeen sekä muokataan hakukriteerejä. Pilotit saattavat tarvita perustuslakivaliokunnan linjausten takia uusia säädöksiä ja tämä tarve arvioidaan. Pilottien ensimmäisen kierroksen haku päättyy 7.7.

– Näkisin, että ainakin henkilökohtaisen budjetoinnin pilottia olemme hakemassa syyskuussa päättyvällä hakukierroksella. Sote-keskusten suhteen tilanne on muuttunut ja tilannetta arvioidaan. Tarkoituksena on joka tapauksesta vahvistaa lähipalveluina tarjottavia perustason sote-palveluja. Sovitamme asiat yhteen maakunnan muiden sote-toimijoiden kanssa, sanoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka puitteissa asiakas voi hankkia asiakassuunnitelmassa määriteltyjä palveluja. Budjetin saaminen edellyttää, että maakunnan liikelaitos arvioi tilanteen ja tekee asiakkaalle asiakassuunnitelman. Näiden palvelujen perusteella määritellään henkilökohtaisen budjetin euromäärä.

Asiakas voi itse päättää, mistä hankkii asiakassuunnitelman mukaiset palvelut ja hän voi vaikuttaa myös palvelujen sisältöön.

Varhilalle ilmaistiin myös toive Mikkelin keskussairaalan päivystyksen säilymisestä nykylaajuudessaan. Pitkään valmisteilla ollutta päivystysasetusta ei ole vieläkään annettu ja päivystysvalmiuden säilyminen hyvänä edellyttää vahvoja erikoissairaanhoidon palveluja myös päiväsaikaan.

Maakunnan perustaminen on sujunut Kortelaisen mukaan Etelä-Savossa hyvin.

– Jo kuntayhtymän synty oli iso askel kohti maakuntaa ja sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamista. Nyt tarvitaan valtiolta vahvaa muutostukea ja resursointia. Vuosi lisäaikaa oli hyvästä, mutta emme voi jäädä odottelemaan vuotta 2019 vaan toimenpiteitä on alettava jo tehdä, Kortelainen sanoo.

Katso lisätietoja:

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Kirsi Varhila
Ylijohtaja, osastopäällikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö
kirsi.varhila [at] stm.fi
029 516 3338