Ikäihmisten kotihoito saa Essotessa avukseen koneellisen lääkejakelun. Kuntayhtymä kilpailuttaa jakelun toimittavat apteekit syksyn aikana.

Koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön koko Essoten alueella ensi vuoden alusta lukien, mikäli kilpailutus etenee suunnitellusti. Nykyisin koneellista lääkejakelua on vain Juvalla noin 40 henkilölle.

– Koneellinen lääkejakelu vähentää merkittävästi lääkkeenjaon jakovirheitä ja lääkehukkaa. Se myös vapauttaa kotihoidon työntekijöiden työaikaa vastaamaan kotihoidon lisääntyvään tarpeeseen. Näiden etujen johdosta valtakunnallisesti yli puolet kotihoidon lääkejakelusta tapahtuu jo koneellisesti, kertoo Essoten vanhuspalvelujen palvelupäällikkö Marjo Räsänen.

Kotihoidossa on Essoten alueella noin 1700 ikäihmistä, joista koneellinen jakelu tulee koskettamaan alustavien arvioiden mukaisesti noin 1200.

Useimmat koneellisen lääkejakelun asiakkaat myös saavat säästöä, kun lääkkeet tulevat kahden viikon annoksina eikä lääkkeitä jää hukkaan esimerkiksi lääkityksen vaihtuessa. Erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät asiakkaat säästävät lääkekuluista.

Kotihoidon asiakasmaksut muodostuvat asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin määritellystä ajasta. Lääkehoitoon käytetty aika määrittyy jatkossa samoin kuin ilman koneellista jakelua. Toisin sanoen koneellisesta annosjakelusta lisätään hoito- ja palvelusuunnitelmiin aika, joka kuluisi annosjakeluun Essoten oma toimintana ja mikä kuluu lääkkeenjakeluun ja tilauksiin.

– Lääketilaukset ja kuljetukset asiakkaalle hoitaa kotihoito toimipisteestään. Kilpailutuksessa pyydetään annosjakelun tuottavaa apteekkia toimittamaan lääkkeet kotihoidon toimipisteisiin, Räsänen kertoo.

Asiakkaiden lääkityksestä vastaa aina asiakkaan hoidosta vastaava lääkäri. Kotihoidon henkilökunta tarkistaa saapuneet annosjakelulääkkeet ja huolehtii, että lääkemuutokset menevät tiedoksi palveluntuottajalle. Palveluntuottaja näkee Kantapalvelun kautta sähköiset e-reseptit.

Lisätietoja

Marjo Räsänen
Palvelupäällikkö
Vanhus- ja vammaispalvelut
Essote
marjo.rasanen [at] essote.fi 
040 678 3013