Jukka Suihkonen (seisomassa) opastaa sairaanhoitajia Jaana Parkkosta ja Rita Tissaria sekä geriatri Lauri Jänttiä salkun etälaitteiston käyttöön.