Essoten kuluvan vuoden talousarvio voi ylittyä noin viisi miljoonaa euroa, mikäli menoihin ei puututa loppuvuonna. Kuntayhtymän hallitus sai (16.8.) taloustilanteen tiedokseen.

Hallitukselle kerrottiin myös, että johtoryhmä on aloittanut valmistelun talouden tasapainottamiseksi.

Tasapainottamisen yksityiskohdat selviävät lähiviikkojen aikana, kun valmistelun myötä syntyvät tasapainottamisen toimenpiteet valmistuvat. Tavoiteaikatauluna on, että ohjelma esitellään 19.9. Essoten hallitukselle ja ohjelma on valtuustossa 27.9.

– Ylitysuhka koostuu pääasiassa henkilöstökulujen ja ostopalvelujen kasvusta. Sijaiskulut ja erilliskorvaukset ovat olleet talousarviossa arvioitua suuremmat. Myös palveluja on ostettu enemmän, mutta tuloja on tullut budjetoitua vähemmän, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu kytketään mukaan tasapainotukseen eli nyt pyritään tekemään sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myös ensi vuoden talouteen.

– Viisi miljoonaa on sen verran suuri summa puolen vuoden aikana säästettäväksi, että tarvitsemme talouteen vaikuttavia rakenteellisia toimia, jotta säästö kantaa myös ensi vuoden aikana. Muutoin tehtävät toimenpiteet lienevät varsin samanlaisia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan tehdyt. Toisin sanoen esimerkiksi jokaista rekrytointia tullaan tarkastelemaan huolella ja ostopalveluja vähennetään, arvioi kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Palvelutaloyhtiön konkurssi vei Kuuselan ja Seijanhovin uusille toimijoille

Kangasniemen Palvelukoti ky:n konkurssin johdosta Essote joutui keskellä heinäkuuta palvelujen järjestäjänä turvaaman nopealla aikataululla yhtiön asumispalveluyksiköiden Kuuselan ja Seijanhovin toiminnan jatkumisen Kangasniemellä. Korvaavat toiminnan toteuttajat löytyivät nopeasti.

Vanhus- ja vammaispalveluja tuottavassa Kuuselassa toimintaa jatkaa Attendo Oy. Yhtiö ottaa entiset työntekijät liikkeenluovutusperiaatteella ja toiminta tulee yhtiön tytäryhtiön Mikkelin palvelukotiyhdistyksen alle.

Attendo on suunnitellut uuden palvelutalon rakentamista Kangasniemelle. Kun uusi palvelukoti on valmis, Kuuselan tiloissa oleva toiminta on tarkoitus siirtää Essotelle.

Mielenterveys- ja päihdepalveluja tuottavan Seijanhovin toimintaa jatkaa Sosfix Oy ja nimi muuttuu Suurolakodiksi. Yhtiö on saanut tarvittavat luvat Aluehallintovirastolta.

– Valmistelevat virkamiehet tekivät kahdessa viikossa valtavan urakan ja saimme asiat kuntoon. Asiakkaat ovat asuneet yksiköissä pitkään. On todella erinomaista, että saimme tämän järjestettyä, kiittelee Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen.

14-paikkaisessa Seijanhovissa on yhdeksän mielenterveyskuntoutujaa ja kaksi vammaispalvelun asiakasta. 16-paikkaisessa Kuuselassa vammaispalvelun asukkaita on 11 ja vanhuksia viisi.

Essoten hallitus keskusteli muutoksista ja merkitsi asian tiedoksi.

Lue lisää

Essotelta lähdössä lausunto korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallitus merkitsi myös tiedoksi Hirvensalmen kunnan valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus oli kumonnut kunnanhallituksen päätöksen, jossa se katsoi, ettei Essote ole asianosainen kunnan päätöksiin Attendon kanssa tehtävien sopimusten suhteen.

Hallinto-oikeus päätti palauttaa asian kunnanhallitukseen, mutta kunta valitti tästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyytää nyt Essotelta selitystä valituksen johdosta. Essoten hallitus käsittelee lausuntoa kokouksessaan 30.8.

Essote katsoo, että Hirvensalmella ei ole toimivaltaa päättää sosiaali- ja terveyspalvelujen siirrosta yhtiölle, koska se on siirtänyt toimivallan kuntayhtymälle.

Lue lisää

—-

Kokouksen ulkopuolella hallituksen edustajat ottivat vastaan Suomenniemen aluejohtokunnan vetoomuksen Metsätähden palvelujen säilyttämisestä nykyisellään. Hallitus merkitsi vetoomuksen tiedoksi.

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Minna Mutanen (Seijanhovin asiat)
Johtaja
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300

Marjo Räsänen (Kuuselan asiat)
Palvelupäällikkö
Vanhus- ja vammaispalvelut
marjo.rasanen [at] essote.fi
040 678 3013