Valinnanvapautta ei tule toteuttaa lakiluonnoksissa esitetyssä aikataulussa. Tämä oli yksi keskeisimmistä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) viesteistä, kun sen hallitus antoi (16.3.) yksimielisen lausunnon sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevista lakiluonnoksista.

Kuntayhtymä pitää kansalaisten valinnanvapautta sinänsä tavoiteltavana, mutta suhtautuu esitettyyn aikatauluun ja malliin kriittisesti. Essote haluaa jaksottaa valinnanvapauden maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.

”Esitetty valinnanvapausmalli on niin moniportainen ja palvelukokonaisuuksia osin pilkkova, että runsaasti apua tarvitsevien asukkaiden edellytykset käytännössä löytää palvelut ja tehdä valintoja tuottavat vaikeuksia. Tämän vuoksi on perusteltua, että valinnanvapaus laajenee asteittain sitä mukaa kun uusi maakunnallinen sote-palvelujärjestelmä rakentuu. Tämä antaa mahdollisuuden kuulla maakuntien asukkaita ja palvelujen käyttäjiä ja tehdä kehittämistyötä yhdessä heidän kanssaan”, todetaan lausunnossa.

Monituottajamalli edellyttää muun muassa tuottajien välille toimivat tietojärjestelmät. Essote huomauttaa, että ne eivät ole kunnossa maakunta- ja uudistuksen alkuvaiheessa.

Essoten arvion mukaan myös aiottu maakunnan sote-palveluiden yhtiöittäminen voi johtaa epätarkoituksenmukaiseen palvelutuotantoon.

Palveluseteleitä kuntayhtymä pitää kehittämisen arvoisena menettelynä ja henkilökohtaista budjetointia kannatettavana toimintatapana. Henkilökohtaisen budjetoinnin toteutuminen vaatii kuitenkin vahvaa palveluohjausta runsaasti palveluja käyttävissä asiakasryhmissä.

Lue koko lausunto täältä

Vastaus valtuustoaloitteiseen:
Sosiaalista luototusta ei jatketa

Hallitus vastasi sosialidemokraattien valtuustoaloitteeseen sosiaalisen luototuksen järjestämisestä Essoten kautta. Hallitus ei ehdota valtuustolle luototuksen käyttöönottoa vaan toimeentulon turva aiotaan hoitaa muutoin.

Aiemmin sosiaalisia luottoja on myönnetty Essoten kunnista ainoastaan Mikkelissä.

Moision ja Kyyhkylän kuntoutusta
ja vanhuspalvelujen paikkoja uudistetaan

Hallitus linjasi alustavasti, että lähikuntoutusosastojen toimintaa ja sosiaalihuoltolain mukaista kotihoitoa tukevaa jaksohoitoa kehitetään ja tarvitaan lisää. Tarkoituksena on saada palveluketju vetämään siten, että kuntoutukseen ja jaksohoitoon päästään nykyistä paremmin.

Muutosten myötä saadaan asiakaslähtöiset palveluketjut toimimaan ja asiakkaat/potilaat saavat kuntoutusta ja hoivaa sekä hoitoa tarkoituksenmukaisissa paikoissa.

Kuntoutus ja jaksohoito keskitetään tulevaisuudessa Kyyhkylään. Uudet palvelut on tarkoitus tuottaa Essoten omana toimintana Kyyhkylän tiloissa.

Kuntoutuspalveluiden lähikuntoutusosasto I (Moision osasto) ja lähikuntoutusosasto II (osasto 25) yhdistyvät yhdeksi osastoksi ja sijoittuvat Kyyhkylän sairaalan entisen osasto 4:n tiloihin. Uusi 36-paikkainen lähikuntoutusosasto (30 kuntoutus ja kuusi saattohoitopaikkaa) aloittaa toimintansa Kyyhkylän tiloissa.

Vanhuspalveluihin perustetaan puolestaan uusi jaksohoidon 25-paikkainen yksikkö. Kyyhkylän sairaalan entisen osasto 2:n tiloihin. Vanhuspalveluihin tulee kaikkiaan 11 uutta paikkaa.

Moision C-taloon jää toistaiseksi muistisairaiden jaksohoitoyksikkö ja yksi jaksohoito-osasto.

Lue lisää

Potilasvahingot lisääntyivät
ja korvaukset pienenivät

Hallitus merkitsi tiedoksi Potilasvakuutuskeskuksen toimittamat tiedot vuoden 2016 potilasvahinkojen ja korvausten sekä vakuutusmaksuvastuun kehityksestä entisessä Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Korvattujen vahinkojen määrä kasvoi 12 kappaleella (39:stä 51:een). Vahingot olivat kuitenkin pienempiä kuin aiempina vuosina ja niistä maksettiin noin 100 000 euroa vähemmän korvauksia kuin edellisvuonna, kaikkiaan 497 226 euroa.

Lue lisää

Lainan takaus

Essoten tytäryhtiö Mikkelin Pesula Oy oli pyytänyt takausta 1,5 miljoonan euron lainaerälle ja 800.000 euron luotolliselle tilille. Takausta päätettiin esittää valtuustossa hyväksyttäväksi.

Laina ESPER-hankkeelle

Noin puolet ESPER-hankkeen rahoituksesta on aiemmin päätetty hankkia Kuntarahoitus Oy:n kautta ja loppuosa Euroopan Investointipankilta. Hallitus valtuutti talousjohtajan nostamaan hankkeen rahoitukseen 15 miljoonan euron pitkäaikaisen lainaerän Kuntarahoitus Oy:ltä.

Katso koko esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Niina Kaukonen (vanhuspalveluiden asiat)
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

Riikka Juhakoski (kuntoutuksen asiat)
Kuntoutuksen johtaja
riikka.juhakoski [at] essote.fi
044 351 9661
Jarmo J. Koski (potilasvahingot)
Terveyspalvelujen johtaja
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541