Kaksi isoa sote-uudistukseen liittyvää hankehakemusta on lähdössä Essoten vetämänä sosiaali- ja terveysministeriöön. Essote hakee Tulevaisuuden sote-keskuksen ja Rakenneuudistuksen rahoitusta. Hankkeet nivoutuvat tiiviisti toisiinsa. Essoten hallitus valtuutti kuntayhtymän johtaja tekemään tarvittavia parannuksia ja muutoksia hankehakemuksiin (26.3.).

Tulevaisuuden sote-keskusohjelma kestää vuoden 2022 loppuun ja tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa hyödynnetään uudenlaista työnjakoa, tarjotaan eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitalisointia.

– Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ei tarvitse tarkoittaa uutta yhteistä rakennusta, vaan kussakin maakunnassa sen palvelut ja tilat sekä toimintamallit suunnitellaan vastaamaan asukkaiden tarpeisiin, kertoo hankkeita valmisteleva Essoten muutosjohtaja Sami Sipilä.

Vuonna 2020 jaettavissa oleva sote-keskuksen hankerahoituksen enimmäismäärä on 70 miljoonaa euroa, josta Essoten ja sen kumppaneiden laskennallinen osuus on 1,5 miljoonaa euroa. Rakenneuudistukseen on varattu kaikkiaan 120 miljoonaa euroa ja Essoten ja sen kumppaneiden hakema summa 3,8 miljoonaa euroa.

Rakenneuudistuksen rahoituksella tuetaan vapaaehtoista alueellista yhteistyötä ja valmistelua. Hankkeissa voidaan jatkaa edellisellä vaalikaudella tehtyä valmistelua sekä alueen kuntien ja kuntayhtymien aloittamaa, välttämättömäksi osoittautunutta kehittämistyötä. Muun muassa yhteisen tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen valmistelua tehdään tällä rahoituksella.

Huhtikuun loppuun mennessä Essote hakee sitovat päätökset hankkeeseen osallistumisesta kumppaniorganisaatioina toimivilta Vaalijalan kuntayhtymältä, Pieksämäen kaupungilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta (Mikkelin kaupunki).  Yhteistyökumppanit ovat jo olleet hankkeiden valmistelussa mukana. Maakuntaliitto voi tarvittaessa toimia hankkeiden hakijana ja hallinnoijana.

Essoten vetämässä hankehakemuksessa korostetaan, että hakemuksen ydinsisältö on skaalattavissa koko Etelä-Savon maakunnan laajuiseksi, mikäli Itä-Savon toimijat tulevat mukaan. Valmistelutyössä tämä on huomioitu alusta alkaen. Yhteistyömahdollisuutta Itä-Savon toimijoille on tarjottu.

Lue lisää

Hallitus esittää Mielen ja kuntoutuksen talon ennakkourakan tekijää

Mielen- ja kuntoutuksentalon maanrakennus- ja perustusurakan tarjouksia oli tullut määräaikaan mennessä kuusi kappaletta. Läänin kuljetus Oy teki edullisimman tarjouksen 1,77 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää Essoten valtuustolle, että Läänin kuljetus Oy valitaan maanrakennus- ja perustusurakan tekijäksi. Urakoitsijan hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymä saa talon rakentamiseen poikkeusluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä ja rakennusluvan Mikkelin kaupungilta.

Lue lisää

Hallitus otti käyttöön erityistoimivallan Essotessa

Koronaepidemian johdosta Essotessa voidaan kuntayhtymän hallituksen päätöksellä muuttaa päätösvallan rajoja eli ottaa käyttöön kuntayhtymän johtajan erityistoimivalta. Essoten hallitus päättikin ottaa erityistoimivallan käyttöön. Samantapaisia päätöksiä on tehty myös kunnissa.

Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kuntayhtymän johtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa palvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri vastuualueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä kiireellistä päätöstä.

Kuntayhtymän johtaja tai hänen määräämänsä johtava viranhaltija tekee päätökset kuntayhtymän poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä.

Valtuusto, hallitus ja muut toimielimet toimivat mahdollisuuksien mukaan kuten normaalioloissa ottaen huomioon erityistoimivaltatilanteen.

Lue lisää

Katso koko esityslista täältä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pirjo Syväoja (ennakkourakka)
Kehitysjohtaja
Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Sami Sipilä (hankkeet)
Muutosjohtaja
Essote
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577

Pasi Marjakangas (erityistoimivalta)
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601