Hirvensalmen kunnan Attendo-päätöksiin tulee oikaisuvaatimus Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Essote).

Kuntayhtymän hallitus linjasi (12.4.), että virkamiehet voivat valmistella ja lähettää oikaisuvaatimuksen sekä tarvittaessa tehdä myös valituksen Hirvensalmen päätöksistä, joissa kunta päätti sote-rakennusten myynnistä ja sopimuksesta sote-palveluiden järjestämisestä.

– Essote-kuntayhtymä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa oleva lakisääteinen kuntayhtymä, joka päättää yhteistoiminta-alueellaan sote-palvelujen tuotantovasta. Nämä päätökset eivät kuuluu jäsenkuntien toimivaltaan. Hirvensalmen kunnanhallituksen päätöksissä löytyy myös muita kohtia, joiden oikeudellisuuden selvittämiseksi on syytä hakea muutosta, toteaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essoten vuokraamien tilojen myynti toimii sitä perussopimuksen tavoitetta vastaan, jonka mukaan kunkin palvelun sijaintikunnan tulee järjestää ja vuokrata kuntayhtymän käyttöön paikallisesti järjestettävien palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat.

Päätöksentekoon on myös osallistunut esteellinen henkilö, eikä kunta ole noudattanut julkisista hankinoissa säädettyä lakia. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on lähdössä toimenpidepyyntö kunnan menettelyn lainmukaisuuden tutkimiseksi.

Lue lisää

Vahingonkorvausten yleiset perusteet hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi myös vahingonkorvausten maksamisessa noudatettavat yleiset perusteet. Nyt hyväksyttyjen yleisten perusteiden mukaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä voi maksaa korvausta asiakkaalle ja potilaalle kuntayhtymän aiheuttaman vahingon perusteella. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi esinevahingot, niiden rikkoontumiset tai katoamiset.

Yleiset perusteet eivät koske hoidon laatua ja asiakasmaksuja, joiden suhteen on omat menettelynsä.

Lue lisää

———–

Lisäksi hallitus kuuli tilannekatsaukset rekrytointiyksiköstä, asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta ja vuoden 2017 ensihoidosta.

Lue koko esityslist

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pasi Marjakangas (vahingonkorvausperusteet)
Hallintojohtaja, Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Santeri Seppälä (ensihoidon tilanne)
Päivystyspalvelujen ylilääkäri
Essote
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934