Hallituksen asettaman sosiaali- ja terveydenhuollon investointikiellon takia Mikkelin keskussairaalan ESPER-hankkeelle haetaan poikkeuslupaa. Investointeja koskeva määräaikainen laki astui voimaan heinäkuun alussa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus päätti heinäkuun kokouksessaan laittaa ykköshankkeensa poikkeuslupahakemuksen sosiaali- ja terveysministeriöön.

–  Sote-integraatiota käytännössä eteenpäin vievälle hankkeelle on vahvat perusteet. ESPER-hankkeen lykkääminen 2019 asti aiheuttaisi vakavia ongelmia Etelä-Savon sote-palveluille. Meillä on ajolähtötilanne, mutta samalla myös toteutamme kansallisen sote-uudistuksen tavoitteita, kuvailee tilannetta Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Moision psykiatrisen sairaalan kiinteistö on myyty, eikä psykiatrian toiminnan siirtäminen keskussairaalan yhteyteen onnistu ilman peruskorjausta ja lisärakentamista. Sisäilmaongelmia on sekä keskussairaalan tiloissa että Mikkelin pääterveysasemalla, jonka toiminnot ovat siirtymässä sairaalakampukselle.

–  Keskussairaalan leikkaussalit on uudistettava joka tapauksessa. Lisäksi Pieksämäen kaupunki on omalla päätöksellään lopettanut leikkaustoiminnan ja tuo toiminta on saatava mahtumaan keskussairaalaan, kertoo johtajaylilääkäri Kati Myllymäki.

Koko sairaalakorttelin alueella on jo aloitettu mittavat muutostyöt mm. vastaanottoalueella ja päivystyksen väistötiloissa. ESPER myös uudistaa toimintaa ja palveluprosesseja merkittävästi ja samalla tilat tiivistyvät noin 20 prosenttia. Tällä tavoitellaan tuottavuuden parantamista ja myönteisiä kustannusvaikutuksia.

ESPER-hankekokonaisuuden arvo on noin 105 miljoonaa euroa ja toteutusaikataulu 2015-2020. Huhtikuussa Euroopan investointipankki myönsi 55 miljoonan euron lainan hankkeelle.

Rakentaminen alkoi marraskuussa 2015. Urakkasopimuksia on tehty jo 11,4 miljoonan euron edestä. Hanke työllistää tällä hetkellä n. 100 henkilötyövuotta.

E-rakennuksen ongelmien ratkominen alkoi

Hallitus teki ensimmäistä kertaa ratkaisuja keskussairaalan E-rakennuksen suhteen, jossa havaittiin keväällä sisäilmaongelmia. Hallitus päätti käynnistää peruskorjaukseen liittyvät purkutyöt, joiden kustannukset katetaan Esper-hankkeesta.

Peruskorjauksella halutaan varmistaa erityisesti Pankalammen terveysaseman toimintojen siirto aikataulun mukaisesti keskussairaalalle.

Sisäilmanongelmista arvioidaan alustavasti koituvan noin 2,5 miljoonan euron lisäkustannukset. Kuntayhtymän valtuusto päättää myöhemmin väistötiloista.

Essote alentaa hoidon kuntahintoja

Potilasmäärän kasvun takia Essote on laskuttanut jäsenkunnilta noin yhdeksän prosenttia viime vuotta enemmän. Lisälaskutus johtuu siitä, että on hoidettu 1800 potilasta enemmän kuin viime vuonna (kasvua 6,1 prosenttia).

Kulut eivät samaan aikaan ole kasvaneet samassa suhteessa. Jäsenkuntien toiveesta kuntayhtymän hallitus alensi kuntien palveluista maksamaa hintaa. Alennusten vuosivaikutukseksi on arvioitu noin kolme miljoonaa euroa.

ICT-päätöksiä

Huonevarausjärjestelmän kuntayhtymä hankkii Hartikaari Oy:ltä. Kokonaishintaan 133 000 euroa sisältyy itse järjestelmän lisäksi mm. koulutuksia, tukipalveluita ja järjestelmän yhdistäminen potilastietojärjestelmään.

Kuntayhtymän hallitus päätti oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa rakennustoimikunnan päätöstä ja valitsi konesalien laitteiden toimittajaksi Rittal Oy:n. Essote ostaa yhtiöltä laitteita noin 195 000 eurolla.

Essoten alueen eri toimipisteiden välille tehdään tietoliikenteen alueverkko. Pääosan siitä toteuttaa MPY. Kokonaiskustannukset ovat noin 135 000 euroa.

Koko esityslista löytyy täältä.

 

Lisätietoja

Poikkeuslupahakemus
Kati Myllymäki
johtajaylilääkäri
p. 044 3512400

Jäsenkuntien laskutus
Vesa Vestala
talousjohtaja
p. 044 351 2540

E-rakennuksen remontointi
Risto Kortelainen
kuntayhtymän johtaja
p. 050 522 8677

Jukka Rasilo
projektijohtaja
p. 0500 651 035

ICT-asiat
Merja Ikäheimonen
tietohallintojohtaja
p. 044 351 2513