Essoten hallitus keskittyi kokouksessaan 31.8. lähinnä kuntayhtymän sisäisiin hallinnollisiin ja valmisteilla oleviin asioihin. Maan hallituksen kärkihankkeilta haetaan rahoitusta paikallisille projekteille ja Essote lähtee mukaan sote-tietojärjestelmähanke UNA:n jatkoon.

Palvelu- ja hallinto-organisaatio

Keväällä valitut johtajat ovat edistäneet kuntayhtymän organisaation rakentamista jo pitkälle. Koko organisaation kuva löytyy täältä. Hallitus kuitenkin päätti, että vielä on tarkasteltava voidaanko eräät päällikkö-nimikkeistä muuttaa asiantuntijatehtäviksi.

Lopullisesti organisaatiokuvauksesta päätetään seuraavassa kokouksessaan 12.9.

Aiemmin vahvistetun viiden vastuualueen lisäksi tulee kuntayhtymän hallinnon vastuualue, jota johtaa kuntayhtymän johtaja. Hallinnon vastuualueelle sijoittuvat hallinto-, henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelut sekä kehittämisyksikkö.

Henkilöstön rekrytoinnit

Palvelujen viiden vastuualueen päällikkötason rekrytoinnit tehtiin heinäkuussa. Parhaillaan on menossa toistaiseksi viimeinen sisäisen rekrytoinnin hakukierros, jossa täytetään hallinnon vastuualueen päällikkövirat ja kaikkien vastuualueiden esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Hakuaika päättyy 2.9. klo 12.00.

Valmisteilla olevan sijoitussuunnitelman mukaisesti jokainen Essoten työntekijä tietää sijoittumisensa organisaatioon syys-lokakuun vaihteessa.

Kuntayhtymän toimeenpanon valmistelu

ESSOTEn valmisteluorganisaation tehtävät vähenevät ja työ siirtyy:

Hankkeen ohjausryhmän korvaa kuntayhtymän hallitus ja valtuusto.

Kuntajohtajaryhmän työtä jatkaa perussopimuksen mukainen neuvottelukunta.

Muut työryhmät jatkavat joulukuuhun 2016 saakka valmistelua tukevina työryhminä. Valmistelun työryhmiä on kuusi: peruspalveluryhmä, rajapintaryhmä, henkilöstöryhmä, talous-, hallinto- ja tukipalveluryhmä, tietohallintoryhmä sekä kiinteistöryhmä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) sekä hyvinvointityöryhmän asettaminen

Kuntayhtymän alueelle aiotaan perustaa hallituksen seuraavassa 12.9. kokouksessa yhteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (hyte-ryhmä). Työryhmän kokoonpanon tulee olla laaja-alainen ja ottaa huomioon myös tutkimus- ja kehittämistoimijat sekä kolmannen sektorin toimijat.

Tukihakemuksia hallituksen kärkihankkeille

Kuntayhtymän hallitus päätti hakea kolmea valtionapua maan hallituksen kärkihankkeilta. Essote johtaa ja hallinnoi laajaa hanketta, jolle haetaan avustusta ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” -kärkihankkeelta.

Hankkeessa on 28 yhteistyökumppania ja haettava summa on kaikkiaan 3,4 miljoonaa euroa. Essoten osuus on noin 1,4 miljoonaa ja omarahoitusosuus noin 200 000 euroa. Kärkihankkeelta haetaan rahoitusta myös ns. muutosagentille, jonka tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus sekä tukea kärkihankkeen kokeiluja

Tukea päätettiin hakea myös Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEsta, joka on sekin maan hallituksen kärkihanke. Myös tämän hankkeen tueksi on tulossa muutosagentti.

”Palvelut asiakaslähtöiseksi” on myös yksi viidestä hallituksen kärkihankkeesta, joiden toimeenpano on sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla. Yksi sen kuudesta osahankkeesta on palvelusetelikokeilu, jolta Essoten hallitus päätti hakea avustusta kaksivuotiselle hankkeelle 2017-2018. Tarkoituksena on mm. luoda yksi yhtenäinen palvelualusta palvelusetelille.

Mukaan UNA-hankkeen jatkoon

Essote päätti myös lähteä kansallisen sote-tietojärjestelmän UNA:n jatkotyöhön. Kuntayhtymän hallitus asetti kuitenkin ehtoja yhteistyölle ja ehdottaa, että sille haetaan kansallista rahoitusta. Kuntayhtymä on mukana hanketoimiston rahoituksessa, muttei sitoudu tässä vaiheessa mahdollisiin tietojärjestelmien hankintoihin.

Lausuntoja

Essoten hallitus antoi lausunnon Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2017-2019.

Sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettiin lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta.

Hallintosääntö

Sisäiset toimivaltasuhteet määrittävä hallintosääntö käväisi hallituksessa lyhyesti. Hallitus jatkaa hallintosäännön käsittely iltakouluasiana 12.9. ja päätösasiana 21.9.

Lopullisesti kuntayhtymä saa ”perustuslakinsa” näillä näkymin valtuuston kokouksessa 29.9.

Essoten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.