Essote osallistuu sosiaali- ja terveysministeriön lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) vuosina 2016-2018.

Näin päätti Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallitus (3.11.).

Kehittämisen tueksi haetaan 1,55 miljoonaa euroa valtionavustusta, jonka lisäksi tulee Essoten omavastuuosuus noin 365 000 euroa. Kokonaisbudjetti on noin 1,9 miljoonaa euroa. Essote hallinnoi ja johtaa hanketta.

Hankkeella kehitetään erityisesti lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluja ja kumppanuutta julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Essoten kumppaneina hankkeessa toimivat muun muassa Pieksämäki, Mikkeli, Diak, Mamk, La Casa Gialla, Viola ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Hankekumppaneina ovat myös Sosteri ja Tuomikirkkoseurakunta. Hankehakemusta täydennetään Vaalijalan kuntayhtymän osalta.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on maan hallituksen kärkihanke, johon on varattu 40 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018. LAPE:n tarkoituksena on parantaa lapsiperheiden palveluja ja vahvistaa lapsen oikeuksia tukevaa toimintakulttuuria.

Etelä-Savon maakunnan LAPE-muutosagentti aloitti

Etelä-Savon maakunnan LAPE:n muutosagenttina on aloittanut Katja Saukkonen marraskuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa muutosagentin kulut täysin kahden vuoden ajan.

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus vieraili

Vaalijalan kuntayhtymän hallitus kävi vierailulla ennen hallituksen kokouksen alkua. Hallitusten edustajat ja virkamiehet pohtivat, miten Essote ja Vaalijala tukevat toisiaan sote-uudistuksessa.

Vaalijala on yksi vammaisalan ja muiden erityisryhmien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksista Suomessa ja se toimii useiden maakuntien alueella.

Lue koko Essoten hallituksen esityslista

Lue lisää LAPE-hankkeesta

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja/Essote
risto.kortelainen@esshp.fi
050 522 8677

Satu Auvinen (LAPE-rahoitus)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja/Essote
satu.auvinen@esshp.fi
044 351 2302