Valinnanvapautta aiotaan kokeilla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella jo ennen valinnanvapauslain vahvistumista.

Kuntayhtymän hallitus antoi johtaja Risto Kortelaiselle valtuudet jättää hakemus sosiaali- ja terveysministeriölle joko 7.7. tai syyskuussa.

Valinnanvapauden pilotoinnin hakemukseen toivotaan mukaan myös Pieksämäen kaupunkia ja Savonlinnan seudun Sosteria.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voisivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Asiakasmaksut olisivat samat kaikilla palveluntarjoajilla.

Valinnanvapauspilotit tukevat valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain voimaantuloa. Hankkeissa voi pilotoida joko sote-keskusta, henkilökohtaista budjettia tai molempia.

Pilotit voidaan aloittaa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Pilotit voivat jatkua vuoden 2022 loppuun saakka.

Pilottien toteutusta varten valtion talousarvioon varataan 100 miljoonaa euroa vuosina 2018-2019. Tämän lisäksi pilottien järjestämiseen haetaan vuoden 2017 lisätalousarviossa erillistä 33 miljoonan euron määrärahaa. Pilotteihin osallistuvilta toimijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta.

Hallitus lausui keskittämisasetuksesta

Essoten hallitus antoi lausunnon maakunnan keskussairaaloiden kannalta tärkeästä erikoissairaanhoidon ns. keskittämisasetuksesta. Hallitus piti keskittämistä osittain perusteltuna, mutta näki asetuksessa monia kohtia, jotka ovat vastakkaisia keskittämisen alkuperäisille tavoitteille.

Hallitus huomautti muun muassa, että keskittäminen siirtää resursseja keskussairaaloista yliopistollisiin sairaaloihin ja vaikeuttaa näin keskussairaaloiden toimintaa. Tämän vuoksi keskittämisen yhteydessä pitää hallituksen mukaan arvioida muutosten merkitys palvelukokonaisuuksille saatavuuden, saavutettavuuden, potilasturvallisuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta.

Jos päivystävän sairaalan toimintaedellytyksiä huononnetaan, se tulee Essoten hallituksen mukaan aiheuttamaan erikoislääkäreiden ja hoitajien rekrytoinnissa lisäongelmia. Asetusluonnoksessa esitetyllä tavalla keskittäminen johtaa erityisesti kirurgien vähenemiseen keskussairaaloissa. Se aiheuttaa vakavan haitan ja potilasturvallisuuden vaarantumisen päivystyspotilaiden hoidossa.

Hallitus kiinnitti myös huomiota keskussairaaloiden tuottavuuteen ja kustannuksiin, jotka ovat olleet monilta osin huomattavasti paremmalla tasolla kuin yliopistosairaaloissa.   Toimintojen ylimittainen keskittäminen ei johda tavoiteltuun kustannusten parempaan hallintaan vaan päinvastoin kustannusten kasvuun.

Lisäksi hallitus kiinnitti huomiota Etelä-Savon alueen erityispiirteisiin. Matka ovat vesistöjen takia pitkiä, vaikka pinta-ala ei ole suuri.

Mielenterveys- ja päihdeasuminen kilpailutetaan

Hallitus päätti aloittaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen kilpailutuksen. Mikkelin nelivuotinen sopimuskausi päättyy vuoden lopussa ja samassa yhteydessä kilpailutetaan koko Essoten alueen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasuminen. Essotella ei ole juuri lainkaan omia palveluasumisen paikkoja näille asiakkaille.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on noin 28 miljoonaa euroa laskettuna neljälle vuodelle. Kilpailutuksella tavoitellaan noin puolen miljoonan euron säästöjä verrattuna nykyisiin kustannuksiin.

Lue koko hallituksen esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [@] essote.fi
050 522 8677

Minna Mutanen (mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumisen kilpailutus)
Johtaja, Mielenterveys- ja päihdepalvelut
minna.mutanen [@] essote.fi
044 794 4300

Jarmo J. Koski (keskittämisasetus)
Johtaja, Terveyspalvelut
jarmo.koski [@] essote.fi
044 351 2541