Essoten ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyön syventäminen eteni aiesopimukseen. Essoten hallitus hyväksyi (16.5.) kuntayhtymien välille valmistellun aiesopimuksen, jota tähtää yhteisen erikoissairaanhoidon liikelaitoskuntayhtymän synnyttämiseen.

Aiesopimuksessa on myös sovittu valmistelun organisoimisesta ja aikataulusta sekä siitä aiheutuvien kustannusten jakamisesta kuntayhtymien kesken. Seuraavaksi yhteistyön syventämisen tarkastelu etenee erikoissairaanhoidon eri alojen ammattilaisten työryhmiin. Työtä ohjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on Juha Kinnunen (KSSHP) ja sihteeri muutosjohtaja Sami Sipilä (Essote).

– Yhteistyön tiivistämisellä turvataan Mikkelin keskussairaalan asema. Sillä voidaan saada myös myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Tavoitteena on, että Essoten valtuusto voi päättää liikelaitoskuntayhtymän perustamisesta alkusyksystä.

Lue aiempi tiedote

Lue lisää

 Essoten hallitus jatkoi talouskeskustelua

 Kuntayhtymän hallitus jatkoi Essoten talouskeskustelua kahdessa asiakohdassa. Asia oli esityslistalla talousseurannan muodossa ja lisälistalla omistajakuntien neuvottelutilaisuutta 14.5. käsittelevässä kohdassa.

Omistajakuntien neuvottelutilaisuudessa kunnat esittivät perustettavaksi muutosryhmää, johon tulee Essoten ja kuntien edustajia. Kuntayhtymä nimesi muutosryhmään hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväisen (kesk), valtuuston puheenjohtaja Eero Ahon (kok), kuntayhtymän johtaja Risto Kortelaisen ja muutosjohtaja Sami Sipilän. Ryhmä aloittaa kokoukset kokous 7.6.

Kuntayhtymän päivitetty talous- ja muutosohjelman tulee päätösasiana hallituksen kokoukseen 6.6. Hallitukselle esitetään tuolloin, että se pyytää perussopimuksen mukaisten merkittävien toiminnallisten muutosten vuoksi kunnilta lausunnon päivitetystä talous- ja muutosohjelmasta.

Talousarvion muutokset 2019 tulevat puolestaan kuntayhtymän toimielinten päätöksentekoon elo-syyskuussa.

– Tällöin on käytössä talouden ja toiminnan tiedot seitsemältä kuukaudelta. Muutosten yhteydessä päätettävänä on myös kuluvan vuoden kuntien maksuosuuksien taso, Kortelainen kertoo.

Talousseurannan perusteella huhtikuun lopun tietojen mukaan Essoten ylitykset suhteessa alkuperäiseen talousarvioon tulevat olemaan 18,2 miljoonaa euroa ilman lisätoimia. Suurimmat ylitysuhat ovat erikoissairaanhoidon ostopalveluissa, perhehoidon palkkioissa, omaishoidon tuessa ja palveluseteleissä. Hallitus merkitsi taloustilanteen tiedoksi.

Omaishoidon kustannukset uhkaavat ylittyä

Talousseurannan perusteella omaishoidon kustannukset ovat nousseet Essotessa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin 200 000 euroa. Vanhus- ja vammaispalvelujen omaishoidon tuen määräraha uhkaa tämän johdosta ylittyä kuluvana vuotena noin miljoonalla eurolla.

Kasvu johtuu muun muassa asiakasmäärän kasvusta: 47 uutta asiakasta tullut ikäihmisten omaishoidon piiriin ja 94 omaishoidettavaa vammaispalvelujen omaishoitoon. Essoten kehittämistyössä on panostettu vahvasti omaishoitoon raskaampien palvelujen piiriin joutumisen ehkäisemiseksi ja omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa.

Vanhus- ja vammaispalvelut halusi käytävän keskustelua omaishoitotilanteesta ja määrärahan ylityksestä sekä miten palvelut turvataan jatkossa. Vanhus- ja vammaispalvelujen sisältä ei ole siirrettävissä määrärahoja.

Hallitus päätti, että omaishoidon määrärahatilanne tuodaan päätöksentekoon Essoten 2019 talousarviomuutosten yhteydessä syksyllä.

Lue lisää

Toimikortit muuttuvat maksullisiksi Essoten ulkopuolisille

 Essote ei veloita tällä hetkellä keneltäkään organisaation ulkopuolisilta toimijoille tehdyistä toimikorteista ja niihin liittyvistä palveluista aiheutuvia kustannuksia. Muut sairaanhoitopiirit ja sote-kuntayhtymät veloittavat organisaation ulkopuolisilta toimijoilta terveydenhuollon varmennekortin tilaamisesta 58 euron palvelumaksun, aktivointikoodin uudelleen tilauksen palvelumaksun 40 euroa ja varakortin tilauksesta palvelumaksun 40 euroa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 prosenttia.

Essoten hallitus päätti, että vastaavan hintaiset maksut otetaan käyttöön myös Essotessa. Kuntayhtymän tulot lisääntyvät päätöksen johdosta noin 10 000 euroa.

Väestörekisterikeskus myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon varmenteita ovat ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti sekä varakortti.

Julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintipisteiden on tarjottava rekisteröintipalveluja muille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Sari Teittinen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan sijainen
sari.teittinen [at] essote.fi
044 351 2665

Mika Viinikainen (toimikortit)
Henkilöstön kehittämispäällikkö
mika.viinikainen [at] essote.fi