Parantumattomasti sairaiden potilaiden hoito on keskiössä niin palliatiivisen hoidon osaamiskeskuksessa kuin palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut perusti syksyllä 2020 uuden palliatiivisen hoidon osaamiskeskuksen, jonka tarkoituksena on kehittää parantumattomasti sairaiden potilaiden hoitoa ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

Uudessa osaamiskeskuksessa työskentelevät hoitajat voivat hakeutua täydentämään osaamistaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kaikille sote-alan korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille tarkoitettuun palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutukseen.

– Yksi tärkeä osa osaamiskeskuksen konkreettista rakentamista on kannustaa hoitajia palliatiivisen hoitotyön erikoistumiskoulutukseen Xamkiin, kertoo Essoten palliatiivisen hoidon ylilääkäri Reino Pöyhiä.

Ylilääkäri Reino Pöyhiä hymyilee
Ylilääkäri Reino Pöyhiä on kansainvälisesti tunnettu palliatiivisen hoidon asiantuntija, joka aloitti Essoten palveluksessa elokuussa 2020. Kuva: Jussi Salminen

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -opinnoissa perehdytään palliatiivisen hoidon asiakaslähtöiseen prosessiin, oirehoitoon ja kuolevan potilaan hoitoon sekä psykososiaaliseen tukeen, vuorovaikutukseen ja tiimityöhön. Lisäksi jokainen opiskelija syventää asiantuntijuuttaan työelämässä tai teoreettiseen tietoon perehtyen.

– Koulutuksessa kartutat tietoja ja osaamistasi työskentelyyn kaikilla STM:n suosituksen mukaisilla palliatiivisen hoidon portailla, kuten esimerkiksi Essoten palliatiivisessa keskuksessa, kertoo erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja Sirpa Gardemeister Xamkista.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus kestää puolitoista vuotta ja on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Lähipäivät järjestetään Xamkin Kouvolan kampuksella. Kontaktipäivien lisäksi opintoihin sisältyy verkko-opetusta, etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä, yksilö- ja ryhmäohjausta sekä työelämän kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Koulutus on maksullinen. Xamk toteuttaa koulutuksen yhteistyössä 17 muun ammattikorkeakoulun kanssa.

Mitä palliatiivinen hoito on?

Palliatiivisella eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Palliatiivista hoitoa annetaan vastaanotoilla, sairaalassa ja kotisairaalassa.

Lisätietoa

Lisätietoa palliatiivisen osaamiskeskuksen perustamisesta Essoten tiedotteessa.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen esittelyvideo.

Lisätietoa Xamk:n Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksesta.