​Henkilöstön ja työnantajan edustajien väliset yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä elokuun lopulla.

Yt-menettely koskee kuntayhtymän kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Näin linjasi kuntayhtymän hallitus (15.8.).

Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen perusteella kuntayhtymän kuluvan vuoden alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 22 miljoonaa euroa. Neuvotteluja vetävä muutosjohtaja Sami Sipilä kertoo, että neuvotteluille asetettavan säästötavoitteen saavuttaminen merkitsee huomattavasti laajempia toimia kuin vuosi sitten vastaavissa neuvotteluissa.

– Tämänhetkinen ennuste osoittaa, että aiemmin sovitut ja jo aloitetut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi eivät ole riittäviä. Jotta kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto voidaan turvata ja vastata omistajakuntien taloudellisiin mahdollisuuksiin, on käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut säästöjen löytämiseksi, Sipilä kertoo.

Vuodelle 2019 tehtävien talouden tasapainotustoimenpiteiden lisäksi toiminnan turvaaminen suunnitelmakaudella 2020 – 2021 edellyttää noin 15 miljoonan euron erillisiä sopeuttamistoimenpiteitä kulutason pysyväksi madaltamiseksi. Toimenpiteiden tavoitteena on toimintojen tehostaminen, resurssien parempi kohdentaminen ja samalla palvelujen ja niiden saatavuuden turvaaminen.

– Tarkoitus on tarkastella muun muassa organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset ja sopimusohjaus, toimitilat, hankkeet ja projektit sekä tukipalvelut. Hallinto- ja tukipalvelujen osalta pyritään 50 henkilötyövuoden vähentämiseen. Muun organisaation osalta haetaan säästöjä niin, että pysyvää kustannussäästöä henkilöstö- ja muissa kuluissa saadaan yhteensä noin yhdeksän miljoonaa euroa, Sipilä kertoo.

Tarkemmat tavoitteet muun muassa henkilöstön vähentämisen osalta valmistellaan neuvotteluesityksen valmistelun yhteydessä ja ne täsmentyvät neuvottelujen aikana. Neuvotteluissa selvitetään myös eläköitymisten ja määräaikaisuuksien vaikutus talouden sopeuttamistarpeeseen.

Säästöjä tavoittelevien yt-neuvottelujen taustasyynä ovat kuntayhtymän toimintaa rahoittavien jäsenkuntien hankala taloudellinen tilanne. Väestö vähenee ja verotulot laskevat. Myös kuntien valtionosuudet ovat pienentyneet ja samaan aikaan palkat ja sote-menot nousseet. Essoten kulutason sopeutustarve on noin kolmen prosentin luokkaa toimintamenoista.

– Pyrimme tietysti paitsi talouden tasapainottamiseen myös organisaation muutokseen niin, että työn tekeminen on nykytilannetta mielekkäämpää: tilat ovat aiempaa tehokkaammin käytössä, osaaminen nykyistäkin paremmin oikeassa paikassa, asiakaspalvelu parempaa ja sisäinen yhteistyö mutkattomampaa. Essote organisaationa selviää tästä varmasti hienosti ja liki kaikissa naapurisairaanhoitopiireissä ja sote-kuntayhtymissä käydään samanlaisia neuvotteluja aivan samoista syistä, Sipilä sanoo.

Essoten johto on aloittanut myös kuntayhtymän strategian uudistustyön.

– Toiminnallisten muutosten täytyy olla sen verran suuria, ettei niitä voi tehdä entisten strategisten valintojen perusteella, Sipilä kertoo.

Lue lisää

Henkilöstöjohtaja Vihanto siirtyy toisen työnantajan palvelukseen

Essoten hallitus sai myös tiedon johdon henkilömuutoksesta. Henkilöstöjohtaja Merja Vihanto siirtyy toisen työantajan palvelukseen. Vihanto lopettaa Essotessa 31.8.

Hallitus nimesi Marjakankaan yhtiökokouksiin

Hallitus nimesi edustajia yhtiökokouksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottavan julkisomisteisen 2M-IT Oy:n osakaskokous on 3.9. Helsingissä ja edustajaksi sinne nimettiin hallintojohtaja Pasi Marjakankaan.

Una Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 19.9. Helsingissä ja myös sinne hallitus nimesi hallintojohtaja Pasi Marjakankaan. UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, jonka omistajina sairaanhoitopiirejä (19kpl), kuntia, kuntayhtymiä ja omistajien strategisia kumppaneita. UNA Oy on perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan- ja järjestelmäkehittämisen tehtäviä.

Lue lisää

2M-IT Oy:n osakaskokous

Una Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Sarastia Oy:n osakassopimus hyväksyttiin

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Uuden talous- ja henkilöstöpalveluja tuottavan yhtiön nimi on Sarastia Oy. Essote kuntayhtymä on Taitoan omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, yksi omistajista. Hallitus hyväksyi uuden yhtiön osakassopimuksen.

Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluja. Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihto ennustetaan olevan noin 100 M€ vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.

Lue lisää

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fI
050 522 8677

Sami Sipilä
Muutosjohtaja, Essote
sami.sipila [at] essote.fI
044 770 0577

Pasi Marjakangas
Hallintojohtaja, Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601