Vuoden alusta lähtien Essoten neuvola- ja perhepalveluissa on raskaudenkeskeytystä pohtivan, raskaudenkeskeytyksen läpikäyneen sekä keskenmenon kohdanneen asiakkaan ja perheen ollut mahdollista saada psyykkistä tukea hoitoprosessin aikana ja sen jälkeen.

Kyseessä on Essoten neuvola- ja perhepalveluiden työntekijän Salla Haataisen kehittämä pilotointi ja toiminta sijoittuu koko Essoten seitsemän jäsenkunnan alueelle.

– Neuvolan yksi tärkeimmistä tehtävistä on asiakkaiden ja perheiden tukeminen. Tämän pilotoinnin avulla haluamme kehittää toimintaamme ja tukea asiakkaitamme aiempaakin paremmin eri elämäntilanteissa, kertoo Essoten neuvola- ja perhepalvelujen esimies Noora Valjakka.

Toiminnan kehittäminen sai alkunsa Haataisen työuran kautta esiin nousseista havainnoista siitä, että psyykkistä tukea vastaavissa elämätilanteissa oleville naisille ja perheille on ollut vaihtelevasti saatavilla. Erityisesti raskauden keskeytystä pohtivat tai sen kokeneet jäävät herkästi yksin kokemustensa kanssa.

– Raskaudenkeskeytysprosessin läpikäyminen voi olla osalle ihmisistä kuormittava kokemus ja aiheuttaa monenlaisia tunteita, joista voi olla hyvä päästä keskustelemaan. Päätös raskauden keskeyttämisestä ei aina ole yksiselitteinen tai selkeä ratkaisu. Päätöksenteon vaiheessa ulkopuolisen tuki omien pohdintojen jäsentämiseksi voi olla tärkeää, hoitopolun kehittämisestä vastaava perheohjaajana toimiva kätilö/psykiatrinen sairaanhoitaja Haatainen kertoo.

Salla Haatainen kehitti pilotin raskauden keskeytyksen ja keskenmenon kohdanneiden tueksi.

Keskenmenon kokeneet naiset ja perheet saattavat jäädä ilman riittävää psyykkistä tukea kriisin keskellä. Tukea kokemuksen käsittelemiseksi olisi tärkeä olla helposti saatavilla.

– Keskenmeno on monesti rankka kokemus. Menetyksen ja surun tunne on usein läsnä raskauden vaiheesta ja kestosta riippumatta. Käsittelemätön kokemus voi usein heijastella myös mahdolliseen uuteen raskauteen, jolloin pelko raskauden ennenaikaisesta päättymisestä ja vauvan menettämisestä voi olla läsnä pitkäänkin, Haatainen jatkaa.

Taustatyönä palvelun kehittämiseksi on kehitetty hoitopolkuja, joiden avulla psyykkisen tuen tarjoaminen on mahdollista raskaudenkeskeytystä pohtiville ja/tai sen läpikäyneille sekä keskenmenon kohdanneille. Toiminnan tarkoituksena on turvata jokaiselle raskaudenkeskeytystä pohtivalle tai sen läpikäyneelle sekä keskenmenon kohdanneelle asiakkaalle tasapuolinen mahdollisuus matalan kynnyksen maksuttomaan keskustelutukeen sekä ammattilaisille selkeä väylä palvelun piiriin ohjaamiseksi.

– Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolasta sekä synnytysyksiköstä on jo ohjautunut asiakkaita eteenpäin uuden mallin mukaisesti. Kokemukset työskentelystä ovat olleet hyviä ja vahvistaneet tarvetta tämänkaltaiselle palvelulle, Haatainen kertoo.

Taustatyönä hoitopoluista työstetyt hahmotelmat kuvaavat mahdollisesti tyypillisintä reittiä, jonka asiakas käy läpi ja sitä missä hetkessä mahdollisuutta psyykkisen tuen palveluihin olisi hyvä tarjota. Pilotoinnin aikana hoitopolkujen malleja vielä kehitetään.

– Yksilöllisiä eroja jokaisen asiakkaan hoitopolkuun varmasti mahtuu. Missä tahansa hetkessä kuka vain asiakkaan hoitoon osallistuva ammattilaisemme voi varmistaa näiden mallien avulla, onko palvelua jo tarjottu ja tarvittaessa ohjata asiakkaan palvelun piiriin, sanoo Haatainen.

Lisätietoja

Noora Valjakka
Perhepalvelujen esimies
Essote
noora.valjakka [at] essote.fi
040 3597083

Salla Haatainen
Perheohjaaja
Essote
salla.haatainen [at] essote.fi
040 359 7332