Essote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Siun sote ovat valmistelleet yhteisen osakeyhtiön perustamista.

Yhtiön tavoitteena on tiivistää sairaaloiden yhteistyötä, saada uusia asiakkaita muun muassa kuntayhtymien alueen kausiasujista ja hankkia uusia ammattilaisia palvelemaan laajenevaa asiakaskuntaa ja nykyisiä alueiden asukkaita.  Yhtiön tehtävänä on vuokrata ja myydä lääkäreiden ja muiden sote-alan asiantuntijoiden työpanosta omistajakuntayhtymiensä käyttöön.

– Pitkään valmisteltu yhtiön perustaminen on nyt kuntayhtymien päätöksenteossa. Valmistelussa löytyi paljon ratkottavia yksityiskohtia. Kaikki alkoi Essoten ja KSSHP:n yhteistyökaavailuista kevättalvella 2019 ja mukaan tuli keväällä 2020 vielä Siun sote, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

KSSHP:n hallitus hyväksyi asiakokonaisuuden 23.9., Siun soten hallitus esitti yhtiön perustamista 1.10. pidettävälle valtuustolle ja Essoten hallitus käsittelee asiaa 8.10.

– Yhtiön tavoitteena on kuntayhtymien kapasiteetin hyödyntämisen kautta lisätä ja vahvistaa kuntayhtymien toimintaa ja taloutta sekä lisätä näiden vetovoimaisuutta niin sote-alan ammattilaisten kuin alueen asukkaan näkökulmasta, kertoo Essoten puolella asiaa valmistellut muutosjohtaja Sami Sipilä.

Yhtiöstä apua rekrytointiin

Tulevaisuudessa kuntayhtymien lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden saatavuuden ennakoidaan olevan maakuntien keskussairaaloissa entistäkin vaikeampaa. Samalla vaativien hoitojen tarve lisääntyy, kun väestö ikääntyy.

KSSHP:ssä, Essotessa ja Siun sotessa uskotaan, että nyt suunnitteilla olevalla kuntayhtymien välisellä yhteistyöllä voidaan parantaa kaikkien kolmen sairaalan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.

– Yhteistyön ansiosta niistä saadaan luotua esim. valinnanvapaus- ja vakuutusasiakkaiden keskuudessa entistä houkuttelevampia hoitopaikkoja. Erityisesti tämä korostuu, kun koronapandemian hoitojonoja puretaan ja ns. hoitovelkaa supistetaan, Sipilä sanoo.

Yhteistyön voimin omistajakuntayhtymät pystyvät vahvistamaan asemaansa johtavina ja monipuolisina hoitojen tarjoajina ja osaamiskeskuksina Suomessa, parantamaan tuottavuuttaan ja nopeuttamaan hoitoon pääsyä. Tämä edesauttaa myös oman alueen potilaiden hoitoa.

Yhteistyön mahdollisuuksia on tunnistettu erityisesti sellaisten vaativien hoitomuotojen alueella, jotka eivät ole suoraan paikkasidonnaisia ja joilla mittakaavan myötä olisi saavutettavissa hyötyjä. Potilaille voidaan yhtiön avulla turvata nopea hoitoon pääsy, paras mahdollinen lääketieteellinen osaaminen sekä tehokkaat ja katkeamattomat hoitoketjut.

Sote-alan ammattilaisille yhtiö puolestaan tarjoaa lisää töitä ja ansioita sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen.

Näin yhteinen yhtiö toimii

Tarkoituksena on, että yhtiö hankkii asiakkaita ja toimii markkinointikanavana sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden suuntaan. Yhtiön toiminnasta hyötyviä asiakkaita olisivat omistajakuntayhtymien omat potilaat ja asiakkaat, omistajakuntayhtymien väliset asiakkaat ja muiden sairaanhoitopiirien potilaat (esimerkiksi kausiasujat).

– Yhtiö pyrkii hankkimaan omistajakuntayhtymiensä asiakkaiksi potilaita myös muista sairaanhoitopiireistä, joilla on esim. vaikeuksia pysyä hoitotakuussa, Sipilä sanoo.

Yhtiön ydinprosesseiksi on kirjattu resurssien hallinta ja ohjaus, toiminnan suunnittelu sekä asiakas- ja potilashankinta. Yhtiö vuokraa kuntayhtymien palvelutuotantoon lääkäreitä ja muita sote-asiantuntijoita, jotka tekevät työtä yhtiön kautta.

Yhtiötä on sitä valmisteltaessa kuvattu sanoilla ”light in-house”, lyhennettynä lighthouse, jossa korostuu uuden tekeminen: majakka näkyy ja sieltä näkee kauas.  In-house kuvaa yhtiön sidosyksikköasemaa eli sitä, että omistajakuntayhtymät voivat hankkia siltä palveluita niitä erikseen kilpailuttamatta.

Sana light eli kevyt tulee siitä, että yhtiön toiminta pohjautuu lääkäriresurssien ja muiden sote-ammattilaisten vuokraukseen ja asiakashankintaan.

Aluksi keskitytään vaativiin hoitoihin

Ammattilaiset voisivat yhtiön kautta tarjota työpanostaan esimerkiksi lähi- sekä etävastaanotto- ja etäseurantapalveluihin. Toiminnassa on tarkoitus aluksi keskittyä vaativiin hoitoihin, joita olisivat esimerkiksi gastro-, orto- (selkä, proteesi), trauma- ja urologiakirurgia, mutta myös muiden hoitojen tarjoaminen yhtiön kautta on mahdollista.

Etäpalveluiden tarve on asiaa valmisteltaessa tunnistettu ennen kaikkea psykiatrian, geriatrian ja perusterveydenhuollon alueilla, Sipilä kertoo.
Potilasohjaus yhtiön sisällä tapahtuu omistajakuntayhtymien kautta. Potilaille tarjotaan nopea hoitoon pääsy, paras mahdollinen lääketieteellinen osaaminen sekä tehokkaat ja katkeamattomat hoitoketjut.

Yhtiöllä voi olla pieni määrä omia hallintoresursseja. Yhtiö ostaa lähtökohtaisesti tukipalvelunsa omistajakuntayhtymiltä ja muilta sidosyksiköiltä. Palveluja voidaan ostaa hankintalain puitteissa myös vapailta markkinoilta.

Yhtiö ei tavoittele voittoa

Yhtiön tulot muodostuvat omistajien maksamista palvelumaksuista, joiden määrä perustuu palveluiden käyttöön. Yhtiön menot syntyvät pääasiassa sote-alan ammattilaisille maksettavista palkkioista ja muista työnantajakuluista sekä kuluista, jotka koostuvat omistajien palveluihin ja ammattilaisten rekrytointiin kohdistuvista markkinointitoimista. Yhtiön oma kustannusrakenne pidetään mahdollisimman kevyenä.

Lähtökohtana on, että yhtiö ei tavoittele voittoa. Mahdollinen tulos ohjataan yhtiön toiminnan kehittämiseen tai yhtiön perimien palvelumaksujen alentamiseen.

Yhtä suuret omistukset omistajilla

Perustajaosakkaat (KSSHP, ESSOTE ja Siun sote) lähtisivät osakeyhtiöön mukaan yhtäläisin periaattein ja omistusosuuksin (kukin kuntayhtymä 33,33 %). Yhtiöön on mahdollista liittyä myöhemmin myös muita kuntasektorin toimijoita.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677Sami Sipilä

Sami Sipilä (lausunto sote-maakuntauudistuksesta)
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577