Essoten mielenterveys- ja päihdepalveluissa on valmisteltu maaliskuusta 2019 alkaen päihdelaitoskuntoutuksen kilpailuttamista. Kilpailutus koskee sosiaalihuoltolain alaista sosiaalityöntekijän tekemää viranomaispäätöksen perusteella päihdehoitolaitoksessa annettavaa kuntoutusta. Essoten hallitus sai kilpailutuksesta tietoa ja merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 6.6. 

Päihdekuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan päihde- ja muista riippuvuus ongelmista kuntoutuminen sekä asiakkaan elämänhallinnan ja selviytymiskeinojen lisääntyminen. Kuntoutusjakson pituus vaihtelee asiakkaan kuntoutumistarpeen mukaan.

Hankittavaa palvelun vuosikustannus on noin 700 000 euroa. Kilpailutuksella haetaan palvelulle kahden vuoden kiinteää hintaa ja viiden prosentin kustannussäästöä.

Lue lisää

Sansia Oy alkaa hankkia sote-kuljetuksia

Essoten jäsenkuntien kanssa on sovittu, että kuntayhtymä järjestää kaikkien jäsenkuntiensa henkilö- ja sote-kuljetukset keskitetysti 1.1.2020 alkaen. Keskittämisellä tavoitellaan kustannussäästöjä.

Linjauksen johdosta Esote on valmisteltu henkilökuljetusten uudelleen organisointia mm. sote-kuljetusten (sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetukset sekä kehitysvammaisten- ja ikäihmisten päivä- ja työtoiminnan ryhmä- ja yksilökuljetukset), kiireettömien asiakas-/potilassiirtojen sekä henkilökuntakuljetusten osalta, joita tuotetaan ostopalveluna palveluntuottajilta.

Henkilö- ja sote-kuljetukset on järjestetty Essoten alueella tähän asti useilla eri tavoilla. Kuntayhtymässä tehdään sote-kuljetusten päätökset, maksetaan kuljetukset ja tarkastetaan kuljetusten laskutusta sekä seurataan matkustusmäärien toteutumista pitkälti manuaalityönä, mikä on haastavaa nykyisellä toimintamallilla.

Jäsenkunnat ovat järjestäneet sote-kuljetukset haluamallaan tavalla ja nykyisten kuljetusten kilpailutukset, sopimukset ja asiantarkastus ovat haasteellisia. Yhtenäisiä toimintamalleja ja hankintaa ei ole, eikä yhtenäistä tilaus- ja välitysjärjestelmää, mikä kattaa jäsenkunnat.

Hallitus päätti, että sote- ja henkilökuljetukset järjestetään Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkelin, Pertunmaan ja Puumalan kunnissa Sansia Oy:n palveluna 1.1.2020 alkaen. Lisäksi Juvan ja Mäntyharjun sote- ja henkilökuljetukset järjestetään Sansia Oy:n palveluna, mikäli kunta tekee siitä päätöksen.

Sansia Oy on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen palveluyhtiö, joka tunnettiin aiemmin IS-Hankinnan nimellä. Essote on yksi Sansia Oy:n omistajista.

Sansia Oy:n kokonaispalvelu pitää sisällään toiminnan suunnittelun, operatiivisen toiminnan (välityskeskus, tilaus- ja välitystietojärjestelmän sekä asiakasohjeistuksen), hankinnan (autoilijakilpailutukset, -sopimukset ja niiden hallinta), autoilijatilitykset ja kuljetusten reklamaatioiden käsittelyn.

Lue lisää

Essoten hallitus hyväksyi asiakas- ja potilastietojärjestelmän

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan Essotelle. Uuden järjestelmän hankinta on ollut käynnissä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) aloitteesta ja vetämänä yhdessä usean muun sairaanhoitopiirin kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa eri alojen ammattilaisten tehokkaan yhteistoiminnan eli sote-integraation. Järjestelmään liittyvät myös muuan muassa kansalaisten digitaaliset asiointipalvelut, koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden analysointi sekä sen mukainen palveluiden suunnittelu, järjestäminen ja kohdistaminen.

Järjestelmän hankinnasta linjaa lopullisesti Esssoten valtuusto 13.6.

Lue aiempi tiedote

Lue lisää

Hallitus antoi vastaselityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Etelä-Savon Työterveys Oy:n kaupan käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tällä erään Essoten hallitus antoi oikeudelle tarkennuksia asiasta valittaneen henkilön kommentteihin.

Essote osti 2017 kesäkuussa työterveysyhtiöstä 49 prosenttia. Kaupasta tehtiin valitus hallinto-oikeuteen ja kiista jatkuu nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valittaja katsoi, että kuntayhtymän ylitti kaupan tehdessään toimialansa.

Lue lisää

Ensihoitajien kiista työtuomioistuimessa

Hallitus merkitsi tiedoksi työtuomioistuimessa vireillä olevan, sairaanhoitopiirin ajoilta Essotelle periytyneen riita-asian. Työntekijäjärjestö vaatii vahvistettavaksi, että työnantajan ensihoitajien varallaoloajaksi lukema aika luetaan työajaksi ja samalla kuntayhtymää velvoitettavaksi suorittamaan riidan kohteena olevat palkkasaatavat työntekijöille. Vaatimuksen taustalla on kuuden ensihoidon henkilön työaikaa koskeva erimielisyys.

Erimielisyyden kohteen rahamääräinen merkitys on noin 200 000 euroa.

Lue lisää

Lue koko esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Markus Hämäläinen (oikeusasiat)
Johtava lakimies, Essote
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen johtaja, Essote
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Minna Mutanen
Palvelualueen johtaja
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Essote
minna. mutanen [at] essote.fi
044 794 4300

Markku Pulkkinen
Logistiikan päällikkö, Essote
markku.pulkkinen [at] essote.fi
040 359 6739