Essoten vanhus- ja vammaispalveluissa on alkamassa ensi syksynä uudenlainen rekrytointikoulutus. Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille fysioterapeuteille ja lähihoitajille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään kotihoidossa ja asumispalveluissa Essoten toiminta-alueella Etelä-Savossa.

Koulutus on tarkoitettu pääsääntöisesti eteläsavolaisille. Myös Etelä-Savon ulkopuolelta tulevat hakijat voidaan ottaa huomioon valinnassa, mikäli he ovat valmiita muuttamaan koulutuksen ja työn vuoksi paikkakunnalle.

Fysioterapeuteille ja pitkään työelämästä poissa olleille lähihoitajille tarjottavassa koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kotihoidon ja palveluasumisen työkenttään. Kyseessä on uudenlainen täydennyskoulutus, johon kuuluu muun muassa lääke- ja haavahoitoa, hygieniaa sekä perushoitoa ja ikääntyneen ravitsemusta. Lisäksi koulutukseen kuuluu käytännön harjoittelu kentällä.

– Kotihoidossa ja palveluasumisessa on kova tarve työntekijöistä. Haluamme hyödyntää enemmän fysioterapeuttien kuntoutusosaamista, sillä asiakkaidemme toimintakyvyn ylläpito on yhä tärkeämpää. Essoten tavoitteena on, että ikääntyneiden kotona asuminen mahdollistuu entistä paremmin, toteavat palvelupäälliköt Maija Loponen ja Marjo Räsänen Essoten vanhus- ja vammaispalveluista.

Myös pitkään työelämästä poissa olleita lähihoitajia houkutellaan takaisin Essoten palvelukseen. Työelämästä poissa olleella voi olla tarvetta päivittää osaamistaan, ja alkava koulutus madaltaa kynnystä palata takaisin alalle.

Koulutuksen suorittamisen jälkeen uudet työntekijät työllistyvät Essoten palvelukseen kotihoitoon tai palveluasumiseen toiveidensa mukaisesti. Maksuttomaan RekryKoulutukseen haetaan TE-toimiston kautta kuluvan kevään ja alkukesän aikana. Koulutus alkaa elokuussa 2021.

– Tarjottava koulutus on upea mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja saada samalla työpaikka vanhus- ja vammaispalveluista. Essotessa arvostamme koulutukseen hakeutuvien olemassa olevaa osaamista ja haluamme hyödyntää sitä asiakkaidemme hyväksi. Asiakkaidemme palvelutarpeet muuttuvat, ja palveluntarjoajien on pystyttävä vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen. Vanhustyön työntekijöiltä edellytetään nyt ja tulevaisuudessa monialaista osaamista. Tällä koulutuksella vastataan uuteen ajattelutapaan, sanoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Lisätietoja

Maija Loponen
Palvelupäällikkö, kotiin vietävät palvelut
Essote
maija.loponen [at] essote.fi
050 389 5558

Marjo Räsänen
Palvelupäällikkö, asumispalvelut
marjo.rasanen [at] essote.fi
040 678 3013