Essote korvaa yksityisten sote-palvelujen tuottajien kuluja vuodelta 2020 kaikkiaan noin 305 000 euron edestä. Korvauksien maksamisesta Essoten sopimuspalvelutuottajille päätti kuntayhtymän hallitus (4.2.).

Korvaukset ilman sopimukseen merkittyjä kirjauksia ovat hyvin poikkeuksellinen menettely. Yritykset saavat korvauksia suojavarusteista.

– Sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut koronaviruksesta aiheutuvien ylimääräisten suojavarusteiden korvaamista yksityisille palvelutuottajille. Myös kuntajohtajista koostuva Essoten neuvottelukunta piti korvaamista perusteltuna, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essote lähetti joulukuussa kuntayhtymän kanssa sopimussuhteessa oleville yksityisille palvelutuottajille tietopyynnön ja pyysi samalla hakemaan suojavarusteiden korvaamista. Hakemuksessa pyydettiin muun muassa erittelemään normaalit suojavarustekulut ja korona-ajan vastaavat kulut.

Korvauksia haki kaikkiaan 20 palvelujen tuottajaa, joista kaikille myönnettiin korvauksia.

Lue lisää

Henkilöstökyselyn tulos parani viime vuodesta

Essote on toteuttanut yhdessä Työterveyslaitoksen ja useiden muiden sote-organisaatioiden kanssa loppusyksyllä vuosittaisen Mitä kuuluu -kyselyn. Kysely toimitetaan vastattavaksi jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle ja sen tarkoituksena on monipuolisesti selvittää henkilökunnan omaa näkemystä työstä, työkyvystä, johtamisesta ja esimiestyöstä sekä muista työhön liittyvistä seikoista.

Monet Mitä kuuluu? -kyselyn mittarit näyttävät loppuvuodesta 2020 parempia lukemia kuin vuotta aiemmin.

– Yleisellä tasolla voi sanoa, että suunta on parempaan ja palattiin suunnilleen vuoden 2018 tilanteeseen. Sama trendi näkyy myös kyselyvuoden keskimääräisessä tuloksessa, esimerkiksi epävarmuuteen liittyvissä tuloksissa. Tulokset luonnollisesti vaihtelevat runsaasti eri yksiköiden välillä, kertoo tuotepäällikkö Jouni Sipponen kyselyn toteuttaneelta Työterveyslaitokselta.

Vastausprosentti tippui kahdeksan prosenttiyksikköä edellisvuodesta 62:een. Kaikkiaan yli 2 000 essotelaista kuitenkin vastasi, mitä voi Sipposen mukaan pitää hyvänä tuloksena ja luotettavan arvion lähtökohtana.

– On huojentava tieto, että olemme päässeet parempaan suuntaan poikkeuksellisesta korona-ajasta huolimatta. Viime vuoden kysely osui yt-neuvottelujen aikaan. Se loi varmasti varjonsa vastaajien elämään ja siitä olemme päässeet eteenpäin. Nyt Essote on vakiintumassa neljän vuoden toiminta-ajan jälkeen, arvioi kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Kyselyn tulokset ovat edenneet vastuualueiden ja yksiköiden käsittelyyn ja toimenpiteisiin.

– Tässä kyselyssä tärkeintä on saada tietoa henkilöstön itsensä kokemana ja myös ne toimenpiteet, joita kussakin yksikössä kyselyn yhteyteen kirjataan ja aletaan tietysti toteuttaa. Vasta toimenpiteet auttavat ratkomaan niitä haasteita, joita tämäkin kysely tuo esiin, tähdentää hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Essoten hallitus merkitsi kyselyn tulokset tiedoksi.

Lue lisää

Hallitus keskusteli hyvinvointialueen väliaikaishallinnon valmistelusta

Etelä-Savon sote-uudistuksen ohjausryhmä käsitteli 2.2. kokouksessaan hyvinvointialueen valmistelua ja organisoitumista tänä keväänä. Ohjausryhmä nimesi väliaikaisen aluejohtoryhmän ja antoi sille tehtäväksi muun muassa valmistella hyvinvointialueen alueohjausryhmän ja tarkentaa aluejohtoryhmän kokoonpanoa ja organisoitumis- ja työtapoja.

Essoten hallitus keskusteli väliaikaishallinnon valmistelusta ja merkitsi tilanteen tiedoksi.

– Väliaikaisen aluejohtoryhmän ensimmäinen kokous pidetään mahdollisimman pian. Yritämme saada sen mahtumaan jo ensi viikon kalentereihin ja asioiden valmistelu jatkuu. Päätösasioiksi nämä kysymykset tulevat Essoten hallituksen listalle näillä näkymin 18.2. ja myöhemmin alueohjausryhmään, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Lue lisää

Lue koko esityslista tästä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Heikki Siira (koronakulut)
Konsernitalousjohtaja
heikki.siira [at] essote.fi
044 794 2050

Vesa Vestala (koronakulut)
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Pasi Marjakangas (henkilöstökysely)
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601