Päihdehuollon avopalvelut siirretään yksityisiltä tahoilta pääasiassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) omaksi toiminnaksi kuntayhtymän toimialueella.

Essoten hallitus linjasi (20.4.), että Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelut voi aloittaa päihdeavopalveluiden kehittämiseen ja yhtenäistämiseen tähtäävän muutoksen.

– Ensi vuoden alusta lähtien tavoitteena on järjestää päihderiippuvaisten (alkoholi, lääke ja huume) avokatkaisuhoito, hoidon tarpeen arviointi, avokuntoutus ja opioidiriippuvaisten korvaushoidon toteutus omana toimintana, kertoo Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen.

Päihdeavopalvelujen kotiuttaminen on ensimmäinen osa Essoten päihdepalvelujen toimintamallin muutosta. Taustasyynä muutokselle on, että Essoten alueella päihdehuollon erityispalvelujen palvelutuotanto on laitoshoitopainotteista verrattuna muihin alueisiin tai kaupunkeihin. Hoito alkaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kannalta myöhäisessä vaiheessa eikä avopalveluille ole riittänyt resursseja.

– Tavoitteenamme ovat oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut päihdepalvelut lähellä asiakkaan arkea. Sellaisessa työssä avopalvelut ovat aina ensisijaisia, Mutanen kertoo.

Minna Mutanen

Muutoksia on luvassa erityisesti Mikkelissä, Puumalassa ja Hirvensalmella, joissa nämä palvelut ostetaan nyt ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Juvalla, Kangasniemellä, Pertunmaalla ja Mäntyharjussa päihdeavopalvelut ovat jo Essoten omaa toimintaa.

Essote rekrytoi muutoksen johdosta syksyllä päihdelääkärin ja 8-11 terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaista.

Muutoksen valmistelua on tehty vuoden 2016 syksystä lähtien Essoten moniammatillisessa työryhmässä, jossa on ollut edustus eri toimipisteistä.

Palvelumuutosten toinen vaihe liittyy Moision psykiatrisen sairaalan loppumiseen vuosikymmenen vaihteessa. Keskussairaalan alueelle sijoittuvan Mielentalon yhteyteen tulee varaus 10-paikkaiselle katkaisuhoito-osastolle.

Avopalveluiden lisäksi Essote hankkii päihdehuollon kuntoutuspalveluja, jotka ostetaan asiakkaan tarpeen mukaan eri palvelutuottajilta.

Lisätietoja

Minna Mutanen
Johtaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut
Essote
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300