Taiteen edistämiskeskus on kutsunut Essoten yhdeksi #100minuuttiataidetta -kampanjan yhdestätoista edelläkävijätoimijaksi. Valtakunnallinen #100minuuttiataidetta -kampanja innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan viikossa.

Kampanja suunnataan erityisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioille, jotka työskentelevät erityistä tukea osallistumiseensa tarvitsevien ihmisten kanssa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäville toimijoille. Kampanjan tavoitteena on varmistaa jokaisen ihmisen kulttuuristen oikeuksien toteutuminen ja siten edistää ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia sekä lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Kampanjan perusviesti on, että taide kuuluu kaikille. Taide on osa mielekästä elämää ja lisää elämänlaatua. Taide luo uusia merkityksiä ja ulottuvuuksia elämään, kertoo Essoten hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen.

Nykyisellään taide on vahvasti mukana muun muassa kuntayhtymän rakennushankkeissa Mikkelin keskussairaalalla. Näyttävin taideteos on taiteilija Lauri Nykoppin Koivupuisto, joka koristaa Perhetalon seiniä Porrassalmenkadun varressa.

Aiemmin on toteutettu osana Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon hanketta ArtEssote-pilottihanke, jolla konseptoitiin toiminnallisia kulttuuripalveluja sairaalan sisällä toimiviin erilaisiin yksiköihin. ArtEssoten pilotteja kokeiltiin keväällä 2018 ja pilottihankkeesta ilmestyi viime vuoden lopulla Heidi Huovisen ja Riitta Moisanderin kirjoittamana julkaisu nimeltä Taide- ja kulttuuripalveluiden juurruttaminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa.

– Nyt hahmottelemme erilaisia kuhunkin yksikköön sopivia taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä. Toiveena on, että taide- ja kulttuuri jalkautuisi toiminnallisessa muodossa mahdollisimman laajasti Essoten sote-palvelujen sisälle ja nykyistä useampiin yksiköihin. Koska toimintamme on laaja-alaista ja hyvinvointikeskuksia ja hyvinvointiasemia on kaikissa jäsenkunnissa, se tuo mahdollisuuksia kokeilla monenlaisia uusia lähestymistapoja normaalin hoitotyön rinnalle. Toivoisimme, että kampanjan tuloksena myös kokeilukulttuuri olisi aikaisempaa enemmän käytössä, Häkkinen kannustaa.

Taideminuuttien kertymistä voi seurata kampanjasivuilla osoitteessa 100minuuttiataidetta.taike.fi taidepassin avulla. Kampanjaan voivat rekisteröityä niin yksityishenkilöt kuin organisaatiot.

Kampanjan vetovastuu on Taiteen edistämiskeskuksella. Kampanjan taustajoukoissa on taide- ja kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan avaintoimijoita.

Kampanjan tausta-ajatukset pohjaavat Sipilän hallituksen Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeeseen, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen.

Hankkeen taustalla on Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhteydessä laadittu suositus, jonka mukaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Kampanja esittää, että tämä olisi myös kulttuuristen perusoikeuksien minimi.

Kampanja kestää tammikuun puolesta välistä lokakuun loppuun (17.1. – 31.10.2019).

Lisätietoja

Eeva Häkkinen
Hyvinvointikoordinaattori
Essote
eeva.hakkinen [at] essote.fi
044 351 2321