Vaalijalalla on tärkeä erityistä tukea tarvitsevien palvelujen tuottaja, mutta sen kustannusten kasvun tulee olla jatkossa nykyistä hillitympi. Näin lausui Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus (13.8), joka antoi Vaalijalan vuosien 2021-2023 kehyssuunnitelmasta lausunnon.

Vaalijalan hinnoittelussa on Essoten mukaan hyvää ulkokuntamyynnin oikeasuuntainen hinnoittelu, joka vähentää omistajien laskutuspainetta. Vaalijala on kuitenkin kuntien omistama ja tällöin hinnoittelu ja laskutus on toteutettava siten, ettei sinne kerry merkittäviä ylijäämiä, kuten viime vuosina on tapahtunut.

Lausunto painottaa, että Essoten alueen kuntien kantokykyyn ja taloustavoitteisiin nähden Vaalijan kuntayhtymän talous- ja kustannuskehitys on ollut korkealla tasolla. Essotella on tiukka talouden sopeuttamistarve kaikissa palveluissa jäsenomistajakuntien tahtotilan mukaisesti. Tämä koskee myös Vaalijalasta hankittavia palveluja ja niiden hinnoittelua.

Essoten hallitus antoi kuntayhtymän johtajan tehtäväksi täsmentää lausunnon muotoiluja erikoissairaanhoidon osuudessa, joten median ei kannata siteerata tekstiä ilman tarkistusta Risto Kortelaiselta.

Lue lisää lausunnosta

Essote haki rahaa itsemurhien ehkäisyyn

Essoten hallitus sai tietoa itsemurhien ehkäisyyn haetusta hankerahoituksesta. Kyse on viimeisestä sote-maakuntauudistukseen liittyvistä suurista hankehakemuksista. Hakemus oli lähetty 10. heinäkuuta.

– Tässäkin on kyse miljoonaluokan hankkeesta, joka liippaa myös läheltä sote-keskushanketta. Näitä kaikkia hallinnoidaan yhteisesti, kertoo maakuntauudistusta vetävä Essoten muutosjohtaja Sami Sipilä.

Hankerahoitusta on haettu yhteensä 1,35 miljoonaa euroa, josta Essoten osuus on noin 0,5 miljoonaa euroa.

– Tavoitteena on, että erityisesti itsemurhaa yrittäneet henkilöt ja heidän perheensä saavat vaikuttavia palveluita, joiden avulla voidaan ehkäistä itsemurhia. Sote-ammattilaiset ottavat käyttöön uusia hyväksi havaittuja ja suositeltavia työvälineitä (mm. LINITY = lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille), joita on jo kokeiltu eri puolilla Suomea, kertoo Essoten kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja.

Essote toimii hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana. Osatoteuttajia ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP), Jyväskylän kaupunki, Sovatek-säätiö (Jyväskylä), Kriisikeskus Mobile (Jyväskylä) ja Mikkelin kriisikeskus. Hanke kattaa KSSHP:n ja Essoten alueen kunnat.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä on yli 2 000 sote-ammattilaista ja noin 400 000 asukkaan väestö.  Hankekumppanina on myös MIELI ry.

Itsemurhia tehdään Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa keskimääräistä enemmän.

Lue lisää

 

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Niina Kaukonen (lausunto Vaalijalalle)
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Essote
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

Sami Sipilä (hankkeet)
Muutosjohtaja
Essote
sami.sipilä [at] essote.fi
044 770 0577

Pirjo Syväoja (hankkeet)
Kehitysjohtaja
Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749