Essote liittyy Hansel Oy:n kilpailuttamaan 3 Step IT Oy:n puitesopimukseen. Näin päätti Essoten hallitus (21.1.) vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

– Olemme käyttäneet aiemmin omilla sopimuksilla 3 Step IT Oy:n yhteistyötä aiemmin lähinnä ict-laitteiden liisauksiin. Nyt jatkamme yhteistyötä Hanselin kautta ja voimme hankkia myös tätä kautta sairaalalaitteita kuntayhtymän käyttöön, kertoo Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.

Sopimus on puitesopimus eikä edellytä leasingrahoituksen käyttämistä, mutta antaa tarvittaessa mahdollisuuden siihen. Puitejärjestely ei koske autojen leasing-palveluita.

Lue lisää

KYS:n erityisvastuualue aloittaa patologian ja kuvantamisen yhteistyön HUS:n kanssa

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, johon Essote kuuluu, jatkaa yhteistyön kehittämistä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa.

Aiemmin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) ovat solmineet 17.6.2020 yhteistoimintasopimuksen. Islab tuottaa Essotelle laboratoriopalvelut.

HUS Diagnostiikkakeskus tuottaa laboratoriopalvelujen lisäksi patologian ja kuvantamisen (radiologia, kliininen neurofysiologia sekä kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede) palveluja. Diagnostiikkakeskuksen aloitteesta käynnistettiin selvitys muista yhteistyön mahdollisuuksista.

Selvityksessä löydettiin paljon yhteistyömahdollisuuksia ja nyt on neuvoteltu sopimus patologian ja kuvantamisen yhteistyöstä koko KYS-ervan sairaanhoitopiirien ja Sote-kuntayhtymien ja HUS Diagnostiikkakeskuksen välille. Yhteistyön on arvioitu mahdollistavan koko erityisvastuualueen alueelle tulevina vuosina noin kuuden miljoonan euron vuosittaiset säästöt muun muassa laitteiden yhteishankintojen kautta ja suuria hyötyjä hoidon laadun kehittämiseen.

– Selvitys on käsitelty sekä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien johtoryhmien palaverissa että HUS:in ja sairaanhoitopiirien keskinäisissä palavereissa. Yhteistyötä on kannatettu laajasti, kertoo yhteistyötä valmistelut Essoten johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.

Hallitus merkitsi tiedoksi tehdyn yhteistyöselvityksen, linjasi että yhteistyö voidaan aloittaa ja antoi virkamiehille valtuudet allekirjoittaa sopimuksen.

Lue lisää

Avi sai vastauksen kuraattoripalveluista

Itä-Suomen aluehallintovirasto oli pyytänyt Essotelta selvityksen 22.1. mennessä koulukuraattoripalvelujen järjestämisestä syksyllä 2020. Selvitys on osa Avin seurantaa, joka alkoi syksyllä 2019 Essoten kuraattoreiden epäkohtailmoituksen johdosta.

Yksityiskohtaisessa selvityksessä Essote katsoo, että koulukuraattoritoimintaa on toteutettu kuntayhtymässä oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisella tavalla. Kuraattorikohtaisia opiskelijamääriä on vähennetty ja muita ongelmakohtia saatu ratkaistua vuoden 2020 aikana.

Essotessa ovat kaikki kuraattorin tehtävät täytettyinä ja henkilötyövuosiin suhteutettuna laskennalliset oppilas-/opiskelijamäärät per kuraattori ovat noin 760 oppilasta/opiskelijaa per kuraattori. Kuraattorikohtaista opiskelijoiden lukumäärää tai oppilaitosten lukumäärää ei säädetä lailla eikä asetuksella. THL:n vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan täyttä työaikaa tekevien vain peruskoulussa työskentelevien koulukuraattorien oppilasmäärän keskiarvo Suomessa kyselyyn osallistuneiden kuraattorien keskuudessa oli 875.

Lue lisää

Hallitus hyväksyi kuntahinnaston

Hallitus hyväksyi kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksia ja muille kunnille myytävien palvelujen laskutuksen perusteita muodostavat kuntahinnat. Tuotehinnoittelu on käytössä erikoissairaanhoidossa.

Aiemmin hinnat ovat olleet kuluihin nähden alhaisella tasolla ja kuntayhtymälle on kertynyt alijäämää. Tuotekohtaisia hintoja on nyt muutettu laskutusperusteita vastaavaksi.

– Valtaosa muutoksista on hintojen nousua, mutta on siellä muutama hinta laskenut. Myös hintarakennetta on tarkasteltu väestön rakennemuutoksia vastaavaksi. Näitä ei ole kovin usein muutettu, mutta nyt hinnasto oli selvästi jäänyt jälkeen kulurakenteesta, kertoo talousjohtaja Vesa Vestala.

Erillisenä asiana hallitus päätti myös koronatodistuksen hinnoista. Moni Euroopan maa edellyttää maahantulijalta todistuksen negatiivisesta koronatestistä. Lähtökohtaisesti todistus on ohjattu hakemaan yksityiseltä palveluntuottajalta, koska ulkomaanmatka ei ole lääketieteellinen syy käyttää julkisia terveyspalveluita.

Ajoittain voi tulla tilanteita, jolloin asiakas ei pääse syystä tai toisesta yksityiselle (esim. todistuksen kiireellisyydestä johtuen), vaan testaus tehdään kuntayhtymässä. Hallitus määritti nyt todistusten hinnat.

Lue lisää

Lue koronatodistuksen hinnoittelusta lisää

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Jarmo J. Koski (HUS yhteistyö)
Johtajaylilääkäri
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Leila Hammarberg (selvitys Aville)
Oppilas- ja opiskeluhuollon esimies
leila.hammarberg [at] essote.fi
040 359 7370