Maanantaina 30.11. Mikkelin kaupunginhallitus päättää Mikalo Oy:n hankeluvasta viljasiilon tontille rakennettavalle asuinkerrostalolle. Essote on mukana hankkeessa.

Mikalo Oy:n on tarkoitus rakennuttaa normaaleja vuokra-asuntoja sekä palveluasuntoja yhteistiloineen. Hanke on tarkoitus rahoittaa asukasvuokrilla.

Mikäli hankelupa myönnetään, kaupungin päätöksentekoon hanke tulee seuraavan kerran keväällä 2021, jolloin kaupunginvaltuusto päättää hankkeen lainantakauksesta.

– Mikalolle kohde on erityisen tärkeä sijaintinsa puolesta. Lisäksi uudiskohteet ovat haluttuja vuokrakohteita. Mikkelissä asuntoja haetaan eniten juuri keskustan alueelta, kertoo Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen.

Kerrostalon pinta-ala on 9300 brm2 ja siihen tulee yhteensä noin 120 asuntoa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 21,8 miljoonaa euroa. Nyt päätöksenteossa oleva rakennus täydentää viljasiiloalueen kaavakokonaisuuden.

Essote osoittaa asukkaita taloon

Noin puolet kohteen asunnoista on tarkoitus vuokrata Essoten kautta ikäihmisille. Asuntoja voidaan rakentamisen jälkeen muunnella asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Essotelle uusi talo on tärkeä oman palvelutuotannon turvaaja. Mikkelissä tukea tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa nopeammin kuin muualla kuntayhtymän alueella.

– Ikääntyvä väkemme tarvitsee yhä enemmän senioriasuntoja, jonne kotihoito tuottaa tarvittavat palvelut. Jos kunto huononee, asukkaan ei tarvitse muuttaa ja hän voi siirtyä saman talon sisällä tehostettujen palvelujen piiriin. Talo tulee tarpeeseen, sillä näistä ns. välimuotoisista asunnoista on ollut kova pula Mikkelissä, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Asunnot suunnitellaan siten, että asukkaiden oletetaan tarvitsevan tulevaisuudessa enemmän erilaisia palveluja ja tukea. Asunnot ovat esteettömiä ja suunnittelussa on painotettu myös asukkaiden turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä: asunnot muuttuvat asukkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

– Palvelujen järjestäjän näkökulmasta hanke on myös erityisen tärkeä. Essotella ja tulevalla Etelä-Savon hyvinvointialueella on syytä olla riittävästi omia palvelun järjestämisen mahdollisuuksia, jos yksityisellä puolen joku yksikkö joutuu vaikeuksiin. Vastuu palveluista on viime kädessä järjestäjällä ja tämä talo parantaa mahdollisuuksiamme kantaa tuota vastuuta, toteaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Essoten strategisena tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kotona asuu 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.  Myös palvelurakennetta kevennetään, niin, että välimuotoista asumista lisätään palvelurakenteeseen, esimerkiksi perhehoitoa ja tavallista palveluasumista. Myös sote-uudistuksessa tavoitellaan palvelurakenteen keventämistä ja kotona asumista.

– Lähinnä muistisairaat tarvitsevat tehostetun palveluasumisen turvallista, ovet lukossa olevaa yksikköä, jossa on suurempi hoitajamitoitus.  Muistisairaille pitää turvata mahdollisuus päästä nopeastikin näihin yksiköihin.  Osa pärjää kevyemmässä, yhteisöllisessä asumisessa, ellei omassa kodissa ole enää turvallista olla ja näitä paikkoja tarvitaan lisää.  Koko Etelä-Savon tulevan hyvinvointialueen tasolla säästö voi olla jopa kymmeniä miljoonia.  Siilotontin talo tukee erinomaisesti näitä tavoitteita ja ikääntyneiden palvelustrategisia linjauksia, Kaukonen sanoo.

Hanke täydentää siilokorttelin kokonaisuuden

Myös kaupunki näkee kohteen merkittävänä alueen kehittymisen kannalta.

– Kauan suunnittelun kohteena ollut kokonaisuus saadaan tämän hankkeen myötä valmiiksi. Varmaankin kaupungin yksi haastavimmista tonttikokonaisuuksista, ahdas tontti ja autopaikkavelvoitteet ovat muodostaneet kustannuskehyksen, joka on ollut monen lupaavan hankkeen esteenä. Tällä asukas- ja palveluosalla saadaan yhtälö toimimaan Mikkelin keskustan asuntomarkkinoilla. Alueella nykyisin asuville ja jo nyt rakenteilla oleviin ympäristön taloihin muuttaville asukkaille kokonaisuuden täydentyminen valmiiksi on varmasti hyvä uutinen. Kohteen rakentuminen tuo kaupungissa toimiville yrityksille ja rakentajille monenlaisia mahdollisuuksia työllistyä, kertoo kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Lisätietoja

Essote, kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen, puh. 050 522 8677, risto.kortelainen@essote.fi

Essote, Niina Kaukonen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja , puh. 044 7944003 niina.kaukonen@essote.fi

Mikalo Oy, toimitusjohtaja Hannu Sormunen puh. 015 321 3560, hannu.sormunen@mikalo.fi

Mikkelin kaupunki, tekninen johtaja Jouni Riihelä puh. 044 794 2515 jouni.riihela@mikkeli.fi