Essoten hallitus käsitteli (30.8.) runsaasti talouteen liittyviä asioita ja oikeudellisia kysymyksiä.

Essote myy omaisuutta

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä Essotelle muodostui alijäämää noin 407 000 euroa. Alijäämän käsittelyn osalta kirjattiin, että se hoidetaan myymällä kuntayhtymälle tarpeetonta omaisuutta. Kuntayhtymällä on sen nykyisen toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaista osake- ja irtaimisto-omaisuutta.

Hallitus kuuli talousjohtajan esityksen mahdollisesti myytävästä omaisuudesta ja valtuutti tila- ja tukipalvelujohtajan sekä talousjohtajan myymään tarpeettoman osake- ja irtaimisto-omaisuuden. Hallitus saa myöhemmin omaisuuden myynnistä.

Lue lisää

Päihdepalvelujen maksut muuttuvat

Päihdepalvelujen maksut muuttuvat Essotessa joko terveydenhuollon tai sosiaalihuollon maksuiksi. Tällä hetkellä kaikki maksut peritään päihdehuollon maksuina.

Palvelu tulee antaa asiakkaalle terveydenhuollon palveluna, mikäli asiakkaalla on lääketieteellisiä perusteita hoidon saamiseen. Terveydenhuollon lainsäädännön alaista toimintaa ovat esi­merkiksi katkaisuhoito, päihdeongelmien hoidon aloitus ja toteutus sekä lääkinnällinen kuntoutus.

Vuosittain Essotessa tehdään noin 400 näitä päihdepalvelujen maksupäätöksiä, joista 2017 alkoholiin liittyviä päihdekuntoutuspäätöksiä oli 355 ja huumevieroituspäätöksiä 41.

Muusta kuin lääketieteellisestä perusteesta annettava palvelu on sosiaalihuollon palvelua ja tällöin palvelusta pitää tehdä hallintopäätös. Sosiaalipalveluina voidaan toteuttaa muun muassa päihteiden käyttäjille suunnattuja asumispalveluja.

– Laista tulevilla perusteilla maksu voi jatkossa olla erilainen samassa paikassa olevilla. Tämä voi aiheuttaa hämmennystä asiakkaiden keskuudessa. Kannattaa kysyä Essoten työtekijöiltä, jos maksut herättävät kysymyksiä, kehottaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen.

Essoten hallitus merkitsi maksujen muutokset tiedoksi.

Lue lisää

ESPER-hankkeen lisätyöt ja Mielentalon paikka

Hallitus kuuli myös ESPER-hankkeen rakentamisen tilannekatsauksen ja selvityksen erityisesti Kuuman sairaalan lisätöistä. Suurimmat kulut lisätöistä aiheutuvat urakkalaskennan jälkeen täydennetyistä suunnitelmista ja käyttäjien tekemistä muutoksista suunnitelmiin.

Kuuman sairaalan lisätöihin on tähän mennessä käytetty 1,9 miljoonaa euroa, mutta rakentamisen talousarviossa niihin oli varattu 1,7 miljoonaa euroa. Menot ylittyvät siis ainakin 0,2 miljoonaa euroa.

Perhetalon lisätöihin on tähän mennessä käytetty 1,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa lisätöihin on varattu 1,8 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan ESPER-hankkeen kustannukset ovat pysyneet Essoten valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Perhetalo ja Kuuma sairaala ovat näillä näkymin valmistumassa toukokuussa 2019.

Suurin muutos rakentamisen suunnitelmiin on, että hankkeen viimeiselle vaiheelle, Mielen- ja kuntoutuksen talolle, paikkaa etsitään nyt keskussairaala-alueen pohjoispäästä, Pirttiniemenkadun toiselta puolen.

Päätettäväksi asia tulee myöhemmin syksyllä. Mikäli asia etenee, tarkka suunnittelu tehdään vuoden 2019. Rakentaminen alkaisi 2020 alussa ja rakennus olisi valmis vuoden 2022 heinäkuussa.

Lue lisää

Essote kilpailutti vakuutukset

Essote kilpailutti kesän aikana kuntayhtymän tarvitsemat vakuutukset. Kilpailutuksen perusteella hallitus valitsi 1.1.2019 alkaen vakuutusyhtiöiksi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n (henkilövakuutukset) ja Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiön (ajoneuvojen, omaisuuden ja toiminnan vakuutukset).

Kilpailutus tuottaa noin puolen miljoonan euron säästöt Essotelle, mikäli vahinkoja ei satu ennätyksellisiä määriä.

Lue lisää

Kuntayhtymä vastasi oikeusasiamiehelle

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kantelu Tuustaipaleen päihdekuntoutuskeskuksen toiminnan liikkeenluovutukseen liittyen. Kantelijoiden mukaan Essote ei ole toiminut liikkeenluovutusta koskevien työsopimuslain säännösten ja hallintolain mukaisesti.

Hallitus hyväksyi nyt Essoten selvityksen, jossa kantelijoiden näkemykset katsottiin perusteettomiksi.

Lue lisää

Essote antoi selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Korkein hallinto-oikeus oli pyytänyt Essoten selitystä Hirvensalmen kunnanhallituksen valituksen johdosta. Kunta oli valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa kunnanhallitukselle oli palautettu sen päätös jättää Essoten oikaisuvaatimus tutkimatta sote-palvelujen tuottamisesta ja kiinteistön myynnistä Attendo Oy:lle.

Hallinto-oikeus oli katsonut kunnan menettelyn virheelliseksi, kun se ei ottanut Essoten myyntipäätöksestä tekemää oikaisuvaatimusta käsittelyyn.

Essoten hallitus antoi nyt selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Lue lisää

Lue koko esityslista

Juttua on korjattu päihdekuntoutuspäätöksien ja huumevieroituspäätösten osuudelta 31.8. klo 13.28. Aiemmin näitä lukuja väitettiin virheellisesti katkaisuhoitojen luvuiksi.

Lisätietoja

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Minna Mutanen
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja, Essote
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Markus Hämäläinen
Johtava lakimies, Essote
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222