Kaikkiin yli 50 hengen tapahtumiin on tapahtuman järjestäjän laadittava jatkossa kirjallinen suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Tapahtumajärjestäjällä on vastuu ottaa huomioon tartuntojen ehkäisy. Essote antaa opastusta ja neuvontaa asiassa.

• Yli 50 hengen tapahtumissa järjestäjän tulee laatia kirjallinen suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Suunnitelma suositellaan toimitettavan myös Essoten tartuntatautitiimille sähköpostilla: tartuntatauti [at] essote.fi

• Yli 500 hengen tapahtumissa järjestäjän tulee toimittaa ennakkoon Essoten tartuntatautitiimille suunnitelma, joka käydään läpi yhdessä tapahtumajärjestäjän kanssa.

Mitä suunnitelmiin pitäisi laittaa?

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat laatineet 21.9.2020 ohjeen tapahtumanjärjestäjille, jota on päivitetty 31.5.2021. Suunnitelman sisältöä voi laatia tähän ohjeistukseen perustuen. Katso ohjeistus OKM:n sivuilta.

Aluehallintovirasto ohjeistaa myös tilaisuuksien järjestäjiä. Avin ohjeistuksesta voi olla hyötyä suunnitelman laadinnassa. Katso lisää AVI:n sivuilta

Essote antaa apua ja neuvontaa

Essoten tartuntatautitiimi opastaa tapahtumien järjestäjiä tarvittaessa asiassa jo etukäteen, kuten tähänkin saakka.

– Paikan päällä käymme yhdessä tapahtuman järjestäjän kanssa läpi kohtia, jotka on koettu hankaliksi ja aina yli 500 hengen tilaisuudet.  Meidän kaikkien yhteinen etu on, että koronaviruksen leviämisen ehkäisy otetaan huomioon ja tapahtumia voidaan turvallisesti järjestää jatkossakin, sanoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Tapahtumanjärjestäjä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tartuntatauti [at] essote.fi tai kiireellisissä asioissa päivystävään tartuntatautilääkäriin  puh. 040 359 9099.