Tanskalainen Systematic A/S toteuttaa yhden Mikkelin keskussairaalan uudistamisen suurista urakoista.

Sen tytäryhtiö Systematic Oy Finland toimittaa logistiikanohjausjärjestelmän, joka palvelee paitsi keskussairaalaa myös koko ESSOTE:n alueen uudistuvia terveys- ja hyvinvointipalveluja.

Järjestelmän avulla paikannetaan ja ohjataan oikeisiin paikkoihin potilaat, vuodepaikat, hoitajat, välineet ja kuljetusvälineet. Nyt aletaan valmistella yksityiskohtia siitä, mitä, missä muodossa ja milloin järjestelmän ominaisuuksia otetaan käyttöön ESSOTE:ssa.

– Henkilöstön ohjaukseen liittyy vielä paljon asioita, jotka käytävä läpi yhteistoimintaelimissä. Lisäksi potilaiden ohjauksessa on ratkaistava tietoturvaan liittyvät kysymykset ja tehtävä tarvittavat päätökset kuntayhtymän johdossa. Kaikki on onnistuttu ratkomaan muuallakin, joten uskon että järjestelmä antaa hyvät mahdollisuudet kehittää työtämme merkittävästi, iloitsee vt. kehitysjohtaja Merja Ikäheimonen.

Tällä hetkellä keskussairaalalla ei ole henkilö- ja tavaravirtojen hallintaan tarvittavaa ohjelmistoa tai laitteita. Tukipalveluiden lisäksi myös kliinikoiden toivotaan jatkossa saavan reaaliaikaisen ja moniammatillisen tilannekuvan asiakkaan hoidosta.

– Voimme koordinoida niin yksittäisen asiakkaan kuin kokonaisen osaston tai sairaalan hoitoprosesseja. Asiakkaiden palvelupolun hallinta edellyttää nykyistä systemaattisempaa yhteistoimintaa eri ammattiryhmien ja palveluntuottajien kesken, ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja toteaa.

Uusilla toiminnanohjauksen työkaluilla voidaan merkittävästi parantaa potilasturvallisuutta, mikä on yksi ESPER-hankkeen tärkeimpiä tavoitteita.

– Hankkeen suunnittelijat kävivät tutustumassa Systematicin kliiniseen toiminnanohjausjärjestelmään Vaasan keskussairaalan päivystysyksikössä, jossa järjestelmä on ollut käytössä noin kaksi vuotta. Heillä on pelkkää hyvää sanottavaa järjestelmästä. Tutustuimme järjestelmän käyttöön myös Århusin sairaalassa Tanskassa, Syväoja kertoo.

Logistiikan ohjausjärjestelmän hinta on 650 000 euroa, mutta koko hankinnan hinta nousee ylläpitokustannuksineen hieman alle miljoonaan euroon. Hankinta rahoitetaan ESPER-hankkeen ict-budjetista.

– Logistiikan ohjausjärjestelmä tehostaa keskussairaalan toimintaa huomattavasti. Esimerkiksi laitteita ja välineitä käytetään useilla osastoilla ja siirrellään paljon. Kun potilaat, sängyt, hoitajat, välineet ja kuljetusvälineet löytyvät nykyistä helpommin, niin se poistaa merkittävästi aikaa vievää etsiskelyä ja vähentää virheitä. Terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät paremmin keskittymään varsinaiseen työhönsä, kertoo tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure.

Keskussairaalan asiakkaat puolestaan hyötyvät järjestelmästä sujuvamman hoidon ja paremman palvelukokemuksen muodossa. Järjestelmää on jatkossa mahdollisuus laajentaa myös mm. kotihoidon ja kotisairaanhoidon laitteisiin ja tarvikkeisiin.

Hankintaprosessin aikana kuntayhtymän edustajat tutuivat kolmen eri toimittajan tuotteisiin. Hankinnasta ilmoitettiin normaalin HILMA-palvelun menettelyjen mukaisesti, mutta tarjouksia tuli rakennustoimikunnan päätettäväksi ainoastaan yksi.

Lisätietoja

Pirjo Syväoja Hankejohtaja/ESPER-hanke 040 359 6749 pirjo.syväoja@esshp.fi

Velimatti Thure Tukipalvelujohtaja/ESSOTE 044 351 9658 velimatti.thure@esshp.fi

Merja Ikäheimonen Tietohallintojohtaja/ESSOTE 044 351 2513 merja.ikaheimonen@esshp.fi