Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Etelä-Savon Kehitysvammaisten Tukipiiri ovat lähettäneet (16.8.) yhteisen kannanoton Etelä-Savonsosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) vammaisten ja kehitysvammaisten palveluasumista ja tehostettua palveluasumista koskevasta kilpailutuksesta.

Yhdistykset vaativat Essotea keskeyttämään kilpailutuksen. Yhdistykset arvostelevat Essotea siitä, että kuntayhtymä ei ole tehnyt yhteistyötä asiakkaiden kanssa kilpailutuksen valmistelussa ja että kilpailutus perustuu liikaa palvelujen hintaan.

Essote haluaa tuoda esiin seuraavat näkökohdat asumisen kilpailutuksen suhteen:

  • Kilpailutus on valmisteluvaiheessa. Tarjousasiakirjoja ei ole julkaistu, eikä julkaisupäivämääriä lyöty lukkoon. Ne voidaan julkaista vasta Essoten hallituksen käsittelyn ja linjausten jälkeen.
  • Sekaannus syntyi, kun keskeneräinen tarjousasiakirja lähti kommenttikierroksille.
  • Essote on tehnyt yhteistyötä asumispalvelujen tuottajien kanssa tämän kilpailutuksen valmistelussa. Keväällä 2017 palvelutuottajille on järjestetty keskustelutilaisuus (22.2.), jossa kilpailutuksen prosessia on käyty läpi. Paikalla oli useita palvelujen tuottajia. Tilaisuudessa oli mahdollisuus tuoda asiakkaiden näkökulmia esiin. Tilaisuudesta kerrottiin 14.2.2017 normaalin kilpailutusprosessin mukaisesti ennakkoilmoituksessa työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmoituskanavassa HILMAssa, jossa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Järjestämme uuden tilaisuuden palvelujen tuottajille ja asiakkaita edustaville järjestöille, mikäli hankinta etenee kilpailutuksen suuntaan.
  • Hintatasoa ei ole vielä määritelty. Valmisteluasiakirjoissa niitä oli alustavasti haarukoitu vertailemalla eri palveluntuottajia. Palvelutuottajien väliset hintaerot ovat suuria.
  • Koska asian valmistelu on kesken, vielä ei ole täyttä varmuutta siitä, miten hankinta toteutetaan. Essote harkitsee myös maan hallituksen valinnanvapauspilotteihin osallistumista. Asiakkaiden valinnanvapaus voidaan toteuttaa palveluseteleillä tai henkilökohtaisella budjetoinnilla.
  • Varsinainen kilpailutus voi alkaa vasta, kun Essoten hallitus on linjannut a) järjestetäänkö kilpailutus vai b) edetäänkö asiassa maan hallituksen valinnanvapauspilottien perusteella.

Kiitämme, että Kehitysvammaisten Tukiliitto ry ja Kehitysvammaisten Etelä-Savon Tukipiiri ry ovat esittäneet vakavan huolensa suunnitellusta kilpailutuksesta. Pahoittelemme sitä, että keskeneräinen tarjousasiakirja päätyi kommenteille ja aiheutti epätietoisuutta sekä väärinkäsityksiä.

Painotamme, että HILMASSA on julkaistu vasta ennakkoilmoitus tulevasta kilpailutuksesta. Se ei sido kuntayhtymää vielä mihinkään.

Hankintaa toteutetaan edelleen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Lähtökohdaksi hankinnassa otamme asiakkaiden tarpeet sekä asiakkaan aseman ja oikeudet. Prosessissa huomioidaan tasavertaisesti kaikki mahdolliset palveluntuottajat ja siksi keskusteluja käydään yhteisissä tilaisuuksissa.

Toivomme, että valmistelutyötä jatketaan hyvässä yhteishengessä.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen@essote.fi
050 522 8677

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Essote
niina.kaukonen@essote.fi
044 794 4003