​Essote palkkaa noin 20 kesätyöntekijää lomakaudelle 3.5.-30.9. Essoten hallitus merkitsi tiedoksi nuorten työllistämistoimet kokouksessaan 18.2.

Suunnitelman mukaan on tarkoitus palkata vähintään 15 vuotta täyttäneitä nuoria, Essoten omistajakunnissa asuvia koululaisia, opiskelijoita tai muita nuoria. Palvelussuhde on pääosin kuukauden mittainen.

Kesätyöntekijöillä ei tarvitse olla alan ammattitutkintoa tai ammattitaitoa. Kesätyöpaikat ovat jo auki Kuntarekryssä maaliskuun puoleen väliin saakka.

– Haluamme tarjota nuorille työmahdollisuuksia, joissa he pääsevät tutustumaan sote-alaan, kertoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Alustavien kaavailujen mukaan kesätyöntekijät sijoittuisivat vanhus- ja vammaispalveluihin sekä terveyspalveluihin. Kesätyöntekijöiden palkkauksessa noudatetaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä sekä henkilöstöpalvelujen antamaa ohjeistusta.

Lue lisää

Essote alkaa suunnitella vanhan sotasairaalan remontointia

Mikkelin keskussairaalan vanhojen tilojen peruskorjausten suunnittelua jatketaan laajan ESPER-hankkeen jälkeen. Essoten hallitus hyväksyi hankesuunnittelun aloittamisen keskussairaalan D-, E- ja O-osille.

Keskussairaalasta on tällä hetkellä peruskorjaamatta A-, C-, D-, E- ja F- sekä O-rakennusosat. A-osa näkyy rakennuskompleksissa valkeana suurena rakennuksena. Porrassalmenkadun viereen sijoittuva E-osa on vanha sotasairaala ja C-, F- ja D-osat liittyvät läheisesti siihen. O-rakennuksen alakerroksissa sijaitsevat monille tutut keskussairaalalla sijaitsevat Islabin laboratoriopalvelujen tilat.

– Nyt käynnistettiin suunnittelu näiden rakennusosien peruskorjauksesta. Mitään arviota aikataulusta ja taloudellisesta puolesta ei vielä voida asettaa. Myös sote-uudistuksella on merkitystä. Keskussairaalan tilat siirtyvät Etelä-Savon hyvinvointialueen vastuulle 2023 alusta, mikäli uudistus toteutuu. Kyse on joka tapauksessa mittavasta hankkeesta, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Jatkossa näistä rakennusosista pysyvään käyttöön tarvitaan kaikki lukuun ottamatta A-osaa, jota sitäkin tarvitaan osittain.

Ensimmäisenä on suunniteltu peruskorjausta D- ja E-osiin. Osa sijoitettavista toiminnoista tulee talon sisältä ja osa kaupungilla sijaitsevista vuokratiloista. Mikäli hanke etenee suotuisasti, olisi kyseinen rakennus korjattu lähivuosien aikana.

– A-osa on tarpeellinen muiden rakennusosien peruskorjauksen väistötilana, joten A-osaa koskevista ratkaisuista päätetään myöhemmin. Pystymme peruskorjaamaan jäljellä olevia tiloja melko kohtuullisilla väistöillä, kertoo tila- ja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure.

Peruskorjauksen varsinaiset päätökset tulevat Essoten luottamuselinten käsittelyyn suunnitelmien tekemisen jälkeen. Päätökset edellyttävät sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa.

Lue lisää tästä

Hirvensalmen palvelukeskuksen toiminta loppuu lokakuussa – yritys tekee uuden palvelutalon

Essoten Hirvensalmen palvelukeskuksen toiminta on päättymässä 4.10.2021 alkaen. Muutoksen taustalla on Hirvensalmen kunnan kiinteistömyynti.

Kiinteistömyynnin yhteydessä kunta ja Attendo Oy ovat sopineet, että yhtiö rakentaa uuden palvelutalon Hirvensalmelle ja sen valmistumisen jälkeen purkavat vanhan kiinteistön. Uusi palvelutalo valmistuu syyskuussa 2021 ja toiminta uudessa palvelutalossa alkaa 4.10.2021.

Attendon uuteen palvelutaloon valmistuu 30 tehostetun palveluasuminen paikkaa ja 20 tavallisen palveluasumisen paikkaa. Tällä hetkellä Hirvensalmen palvelukeskuksessa on 20 tehostetun palveluasumisen ja 30 tavallisen palveluasumisen paikkaa.

– Essoten asiakkaat siirtyvät Attendon uuteen yksikköön   palvelusetelillä palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkaiden ja heidän omaisten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asiakkaiden ja omaisten toiveet huomioidaan, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Hirvensalmen palvelukeskuksen henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella Attendolle ns. vanhoina työntekijöinä.  Henkilökunnan siirtymisessä turvataan asiakkaiden hoidon jatkuvuus ja henkilökunnalla on mahdollisuus jatkaa vastaavassa työtehtävässä omalla paikkakunnalla.

Essoten hallitus hyväksyi nyt liikkeenluovutussopimuksen ja henkilöstön siirtymisen sopimuksen mukaisesti.

Lue lisää

Essote vastasi aluehallintoviraston lisäselvityspyyntöön

Aluehallintovirasto oli pyytänyt lisäselvitystä Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen valvonnan päättämistä varten. Avi oli kesällä 2020 kehottanut kyseisiä palveluja jatkamaan lähetekäytäntöjen selkiyttämistä potilasturvallisuuden toteutumisen varmistamiseksi.

Lokakuussa Avi oli järjestänyt valvontakokouksen. Sen jälkeen Avi pyysi lisäselvitystä, johon nyt Essoten hallitus vastasi.

Avi peräsi muun muassa tietoa, miten tilanteessa, jossa virkalääkäreitä on vähän, pystytään toteuttamaan mielenterveyslain mukaisesti viranomaistehtävät erityisesti päivystystilanteissa ja viikonloppujen ja juhlapyhien aikana?

Vastineessaan Essoten hallitus kertoi, että kaikki päivystystyötä tekevät ovat virkalääkäreitä ja että he tekevät päätökset myös mainituissa poikkeustilanteissa, joissa käytetään ostopalveluja.

Lue lisää

Hallitus perusti kaksi sosiaalityöntekijän virkaa

Perhe- ja sosiaalipalveluihin perustettiin kaksi sosiaalityöntekijän virkaa. Toinen viroista tulee lapsiperheiden sosiaalipalveluihin siten, että viranhaltijan työaika kohdentuu lastensuojelun jälkihuollon palveluihin. Toisen sosiaalityöntekijän työaika kohdentuu puolestaan perhesosiaalityön palveluihin.

Perusteena virkojen perustamiseen olivat sosiaalityöntekijöiden korkeat asiakasmäärät sekä lastensuojelun jälkihuollosta annetun lain velvoitteet (jälkihuolto-oikeus on noussut 25 ikävuoteen aiemman 21 vuoden sijaan).

– Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa perhesosiaalityössä ja jälkihuollossa asiakkaiden määrä on nyt keskimäärin 120 asiakasta/sosiaalityöntekijä. Kun sosiaalityöntekijän uudet virat saadaan täytettyä, asiakasmäärät kohtuullistuvat 60-70 asiakkaaseen yksittäistä sosiaalityöntekijää kohden, kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen.

Lue lisää tästä

Katso koko esityslista tästä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Niina Kaukonen (Hirvensalmen muutos)
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

Satu Auvinen (sosiaalityöntekijöiden virat)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Minna Mutanen (selvitys Aville)
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300

Pasi Marjakangas (nuorten kesätyöt)
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Veli Matti Thure (tulevat peruskorjaukset)
Tila- ja tukipalvelujohtaja
velimatti.thure [at] essote.fi
044 351 9658