Essoten hallituksen käsittelyssä (8.10.) oli tukku suuria asioita, muun muassa talousarvio vuodelle 2021, Mielen- ja kuntoutuksen talon päätöksiä ja yhteisyrityksen perustaminen Essoten, Siun Soten ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin välille.

Palliatiivinen hoito kehittyy Essotessa

Essote perustaa palliatiivisen hoidon osaamiskeskuksen. Palliatiivisella hoidolla eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Parantumattomasti sairas saattaa tarvita oireita lievittävää hoitoa kuukausien tai vuosien ajan.

Väestön ikääntymisen myötä palliatiivista hoitoa ja erityisesti saattohoitoa tarvitsevia henkilöitä tulee entistä enemmän Essoten palvelujen piiriin. Palliatiivista hoitoa annetaan vastaanotoilla, sairaalassa ja kotisairaalassa.

– Palliatiivinen hoito ei ole vain saattohoitoa. Oireidenmukaista hoitoa saatetaan tarvita esimerkiksi kivun lievittämisessä, tähdentää Essoten palliatiivisen hoidon ylilääkäri Reino Pöyhiä.

Pöyhiä on Turun yliopiston palliatiivisen lääketieteen dosentti, anestesiologian dosentti Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa ja kansainvälisesti tunnettu palliatiivisen hoidon osaaja. Hän aloitti Essoten palveluksessa 10.8.

Osaamiskeskus perustetaan vaiheittain ja ensimmäisiä määrärahoja sisältyy vuoden 2021 talousarvioon. Keskuksen ydin, B-tason palliatiivinen osasto tulee aikanaan sijaitsemaan Mielen- ja kuntoutuksen talossa ja alemman hierarkian A-tason osasto Pieksämäelle kotisairaalan tukiosastona.

Essotessa on jo aiemmin tehty merkittävää työtä palliatiivisen työn kehittämiseksi. Samaan aikaan sosiaali- ja terveysministeriöltä on tullut suositus näiden osaamiskeskusten perustamiseksi.

– Tämä hoito parantaa merkittävästi ihmisten elämänlaatua. Kuolema kohdataan arvokkaasti ja surevia tuetaan. Lisäksi voidaan välttyä tarpeettomilta hoidoilta ja vapauttaa erikoissairaanhoidon resursseja sellaisten henkilöiden hoitoon, jotka saavat siitä hyötyä. Tärkeintä ovat palliatiivisen hoidon tuottamat inhimilliset arvot, Pöyhiä tiivistää keskuksen hyötyjä.

Lue lisää palliatiivisesta osaamiskeskuksesta täältä

Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamispäätös eteni valtuustoon

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan mielen- ja kuntoutuksen talon asioita. Talon rakentamispäätös eteni Essoten valtuuston käsittelyyn (15.10.).

Hallitus vahvisti myös rakennustoimikunnan esitykset talon urakoitsijavalinnoista. Valinnat on tehty sillä ehdolla, että Essoten valtuusto tekee talon rakentamispäätöksen.

Nimensä mukaisesti Mielen- ja kuntoutuksen taloon tulee mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä vaativan kuntoutuksen toimintoja. Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa Mielen- ja kuntoutuksentalolle saatiin 19.3.2020. Alueen asemakaava hyväksyttiin 27.2.2020, tonttikaupat tehtiin 2.4.2020 ja rakennuslupa saatiin 6.5.2020.

Mielen- ja kuntoutuksen talon maanrakennus ja paalutustyötä on tehty toukokuusta 2020 alkaen. Varsinaiset pääurakat alkavat joulukuussa 2020 ja jatkuvat 24 kuukautta, mikäli valtuusto tekee rakentamispäätöksen. Tilat valmistuvat vuoden 2022 lopussa, jolloin alkaa tilojen varustelu ja käyttöönotto.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttöön tulevat tilat koostuvat nuorten ja aikuisten vastaanottotiloista, lasten, nuorten ja aikuisten osastotiloista ja toiminnallisen kuntoutuksen tiloista. Sairaalaopetuksen ala- ja yläkoulun tilat sijaitsevat lasten ja nuorten osastotoiminnan yhteydessä. Mikkelin kaupungin sivistystoimi vuokraa sairaalaopetuksen tilat kuntayhtymältä.

Kuntoutuspalvelujen tilat koostuvat vaativan neurologisen ja ortopedisen kuntoutuksen osastotiloista. Rakennuksessa on runsaasti kuntoutukseen soveltuvia tiloja (erityisvarusteltuja terapiahuoneita, terapia-allasyksikkö, kuntosalit, toiminnalliset pihat), jotka ovat tarpeen mukaan kaikkien rakennuksessa toimivien ja koko sairaalatoiminnan käytössä.

Tilakokonaisuuteen kuuluu myös palliatiivisen hoidon (ml. saattohoito) yksikkö. Tekniikan ja tukipalvelujen tilat ovat pääsääntöisesti rakennuksen K-kerroksessa, josta on alikulkutunneli emosairaalaan Kuuman sairaalan kautta.

Mielen- ja kuntoutuksentalon sidottu kustannusarvio on 41,2 miljoonaa euroa. Kustannukset sisältävät rakentamisen suunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen, irtaimiston, kiinteät sairaalalaitteet, kuntoutuslaitteet, ICT:n, taiteen, viheralueiden sekä kuntouttavien pihojen ja koulupihojen rakentamisen.

Lue lisää rakentamispäätöksestä ja urakoitsijoista täältä

Hallitus esittää Essoten, Siun soten ja KSSHP:n yhtiön perustamista

Essote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Siun sote ovat valmistelleet yhteisen osakeyhtiön perustamista. Hallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle (15.10.) yhtiöön liittymistä.

Yhtiön tavoitteena on tiivistää sairaaloiden yhteistyötä, saada uusia asiakkaita muun muassa kuntayhtymien alueen kausiasujista ja hankkia uusia ammattilaisia palvelemaan laajenevaa asiakaskuntaa ja nykyisiä alueiden asukkaita.  Yhtiön tehtävänä on vuokrata ja myydä lääkäreiden ja muiden sote-alan asiantuntijoiden työpanosta omistajakuntayhtymiensä käyttöön.

KSSHP:n hallitus hyväksyi asiakokonaisuuden 23.9. ja Siun soten hallitus esitti (1.10.) valtuustolleen yhtiön perustamista.

Lue aiempi tiedote yhtiöstä täältä

Lue lisää yhtiöstä täältä

Hallitus keskusteli kuljetuspalvelujen järjestämisestä

Hallitus keskusteli Essoten alueen sote- ja henkilökuljetuspalvelujen järjestämisestä. Kuljetukset on hoidettu vuoden alusta lähtien Sansia Oy:n palveluna lukuun ottamatta Juvaa, joka ei lähtenyt mukaan uuteen järjestämistapaan. Toiminnan muutoksella on haettu kustannustehokkuutta ja yhtenäisiä sekä tasavertaisia käytäntöjä koko Essoten alueelle.

Sansia Oy:n matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) kautta sote-matkat järjestyvät vuosittain yli 2 000 henkilölle.

Hallituksen saaman selvityksen mukaan kuljetuskustannukset yhteensä olivat kuutena ensimmäisenä kuukautena 738 507 euroa. Vastaavana aikana vuonna 2019 kuljetuskustannukset olivat 1 166 694 euroa. Vuoden 2020 kustannuksista ei voi tehdä johtopäätöstä kustannusten vähenemisestä. Koronatilanne on vähentänyt merkittävästi matkamääriä ja sitä kautta vähentänyt kustannuksia.

Tammi- ja helmikuussa matkoja tehtiin yli kymmenen tuhatta matkaa kuukaudessa. Huhti- ja toukokuussa matkoja tehtiin alle kaksi tuhatta matkaa kuukaudessa.  Matkojen yhdistelyä ei Mykin toimesta ole maaliskuun puolenvälin jälkeen tehty koronatilanteesta johtuen.

Sansian kanssa sopimuksen tehneet taksiautoilijat ovat olleet huolestuneita runsasmääräisten ns. ylivuotokyytien ohjautumisesta sopimusautoilijoiden ulkopuolelle. Tämän vuoksi Essoten hallitus edellytti, että Sansia Oy:n kanssa käydään pikaisesti kolmikantaneuvottelu, johon osallistuvat Essoten edustajat, sopimusautoilijoiden edustajat ja Sansia Oy.

Hallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen ja seuraa matkamäärien, kustannusten ja reklamaatioitten kehitystä huomioiden koronatilanteen. Hallitus linjasi myös, että Juvan kunnan erillisratkaisusta ei voi syntyä kuntayhtymän muille kunnille subventoitavaa.

Lue lisää kuljetuspalveluista täältä

Talousarvio 2021 lähti lausunnoille jäsenkuntiin ja muutokset 2020 valtuustolle

Hallitus käsitteli kolmea isoa talousasiaa: talousarviota 2021, kuluvan vuoden talousarvion muutoksia ja talouskatsausta. Vuoden talousarvio 2021 kävi hallituksessa nyt ensimmäistä kertaa ja hallitus lähetti sen lausunnolle jäsenkuntiin.

Essote jatkaa koronaepidemian varjossa uudistuksia vuoden 2021 aikana ja alkaa suuntautua kohti tulevaa Etelä-Savon sote-maakuntaa. Tulevan vuoden talousarvion loppusumma (toimintakulut) on noin 422,5 miljoonaa euroa. Menot kasvavat muun maussa koronaepidemian, palkkaharmonisoinnin ja hoitojonojen purkamisen johdosta.

Kuntalaskutus nousee 2021 kuluvan vuoden noin 348 miljoonasta eurosta (alijäämä mukana) 379,7 miljoonaan euroon. Kasvussa noin 20 miljoonaa euroa on koronaepidemian aiheuttamia kuluja.

Talouskasauksen mukaan kuluvan vuoden alijäämäksi arvioidaan noin 7,3 miljoonaksi euroksi. Laskelmissa on huomioitu arvioitu valtion avustus sairaanhoitopiireille.

Laskutuksen vähenemä tammi-elokuussa on noin 5 miljoonaa euroa ja asiakasmaksujen vähenemä noin 200 000 euroa kuukaudessa.

Menot ovat kasvaneet muun muassa lapsiperheiden sosiaalipalvelujen (3 M€) ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostoista (1,1 M€) sekä koronasta johtuvista kulujen johdosta, esimerkiksi laboratoriopalvelujen ostot ovat kasvaneet 2,3 miljoonalla eurolla. Henkilöstökulujen ennakoidaan ylittyvän miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu palkkaharmonisoinnista.

Lue aiempi tiedote talousarviosta 2021 tästä

Lue talouskatsaus täältä

Lue talousarviomuutokset täältä

Lue koko esityslista täältä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Santeri Seppälä
Terveyspalvelujen johtaja
santeri.seppala [at] essote.fi
040 359 6934

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 7944003

Satu Auvinen
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
satu.auvinen [at] essote.fi
044 351 2302

Vesa Vestala
Talousjohtaja
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Heikki Siira
Konsernitalousjohtaja
heikki.siira [at] essote.fi
044 794 2050

Pirjo Syväoja (ESPER-hanke)
Kehittämisjohtaja
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Sami Sipilä (yhteistyö Keski-Suomen ja Siun soten kanssa)
Muutosjohtaja
sami.sipila [at] essote.fi
044 770 0577

Jaana Koinsaari (kuljetuspalvelut)
Palvelupäällikkö
Vammaispalvelut
jaana.koinsaari [at] essote.fi
040 359 6930