Ensimmäisen vuosineljänneksen talousseurannan mukaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) talous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kuntayhtymä varautuu kuitenkin vahvistamaan talouttaan, jotta se voi saada aikaan organisaatioiden yhdistymisestä tulevia hyötyjä ja vastata menojen ylitysuhkiin.

Uuden kuntayhtymän kaikkien aikojen ensimmäinen neljännesvuosittainen talousseuranta esitellään Essoten hallitukselle 4.5. Uusia organisaatioita perustettaessa ensimmäinen talousarvion toteutuminen voi tuoda yllätyksiä. Essoten talousarvio näyttää tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella osuneen lähelle alkuvuodelle ennakoitua kehitystä.

Talousseurannan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tätä kuitenkin selittää isolta osin se, että palvelujen hankinnasta aiheutuneet menot eivät ole kirjautuneet täysimääräisesti.

– Tulojen ja menojen arvioidaan hieman kasvaneen. Ne asettuvat 360 miljoonan euron tasoon. Koska talousarvio on tehty 3,3 miljoonaan euroa alijäämäiseksi, vaatii kuntayhtymän valtuuston edellyttämä alijäämän kurominen umpeen tarkkaa taloudenpitoa ja säästötoimia. Talouden tasapainon pitäminen edellyttää toimintatapojen uudistamista, yhdistymishyötyjen aikaansaamista, tuottavuuden parantamista ja palveluprosessien läpikäyntiä, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Tuottavuutta parantavat toimet aloitettiin jo sairaanhoitopiirin aikana ja tulokset näkyvät. Sijoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viimeisimmässä tuottavuusseurannassa (DRG-tuottavuus) parani vuoden 2014 toisesta sijasta.

Nyt Mikkelin keskussairaala jakaa kärkisijan vuoden 2015 seurannassa Joensuun ja Päijät-Hämeen kanssa. Tuottavuusohjelma on viime vuosina sisältänyt muun muassa vuodeosastojen vähentämistä, sijaisuuksien käytön tarkempaa harkintaa ja toiminnan monenlaista tehostamista.

– Keskussairaalamme suorituskyky oli 2015 maan parasta tasoa. Se on hyvä tulos maassa, jonka terveydenhuolto on kokonaisuudessaankin tehokasta tehtyihin panostuksiin nähden. Tästä on syytä antaa kaikki tunnustus sairaanhoitopiirin henkilöstölle. Vaativana tehtävänä on, että kuntayhtymä pystyy pitämään sijoituksensa vertailussa, Kortelainen toteaa.

Essoten taloutta tasapainottaa jatkossa muun muassa Pankalammen hyvinvointiaseman toimintojen siirtyminen keskussairaalan yhteyteen heinäkuun alussa. Pankalammen muutto vähentää kuntayhtymän vuokramenoja.

Menojen kasvupaineita löytyy erityisesti kuntayhtymän palvelujen suurimmilla vastuualueilla terveyspalveluissa, vanhus- ja vammaispalveluissa sekä yleisellä tasolla henkilöstömenoissa.

– Maaliskuun tiedot näyttävät jo talouden suunnan. Talouden tasapainotusohjelmaa valmistellaan. Tiukan taloudenpidon toimia olemme toki tehneet jo koko alkuvuoden muun muassa arvioimalla huolellisesti jokaista rekrytointia. Nyt jatkamme talouden vahvistamista, kertoo Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.

Talousarvion mukaan kuntayhtymä käyttää kansalaisten terveyspalveluihin noin 155 miljoonaa euroa ja vanhus- ja vammaispalveluihin noin 112 miljoonaa. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuluu noin 32 miljoonaa, kuntoutuspalveluihin 20 miljoonaa sekä perhe- ja sosiaalipalveluihin 33,6 miljoonaa. Pääosa rahoituksesta tulee kuntaosuuksista, noin 304 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän johtoryhmä valmistelee talouden tasapainottamisohjelmaa siten, että hallitus kä­sit­te­lee alustavasti talouden tasapainottamista ko­kouk­ses­saan 17.5.

Hallituksen varsinainen päätöskokous on 1.6., jolloin on myös valtuustoseminaari talouden ta­sa­pai­not­ta­mi­ses­ta. Valtuusto päättää talouden tasapainottamisohjelman hy­väk­sy­mi­ses­tä ja vuoden 2017 talousarvioon tehtävistä mää­rä­ra­ha­muu­tok­sis­ta 15.6.2017.

Lue THL:n tiedot keskussairaaloiden tuottavuudesta

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540