Essote pyytää Mielen ja kuntoutuksen talosta kuntayhtymän jäsenkuntien lausunnot. Essoten hallitus päätti lähettää Mikkelin keskussairaalaa uudistavan ESPER-hankkeen viimeisen rakennusvaiheen hankesuunnitelman lausunnoille (17.10.).

– Haluamme tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa varmistaa kuntien tahtotilan. Vaihtoehtoina ovat talon rakentaminen tai psykiatriasta luopuminen.  Psykiatrian osastohoidon menetys tarkoittaisi suuria ostopalvelukuluja ja noin 120 ammattilaisen menettämistä, mikä on melkoinen elinvoimakysymys koko alueelle, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Mikäli Essoten valtuusto aikanaan hyväksyy talon rakentamisen, siellä tulee työskentelemään kaikkiaan noin 274 psykiatrian ja kuntoutuksen ammattilaista. Rakennus sijoittuu nk. Pirtin ja Pultin tontille Mikkelin keskussairaalan välittömään läheisyyteen pohjoispuolelle ja sisältää psykiatrian ja kuntoutuksen tiloja noin 14 300 neliötä.

– Päätös siirtyä pois Moision psykiatrisesta sairaalasta muun sairaalatoiminnan yhteyteen tehtiin, kun sairaanhoitopiiri myi Moision. Alueemme ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessakin psykiatrian ja kuntoutuksen sairaalahoitoa. Rakennuksessa on myös 12-paikkainen saattohoidon yksikkö, jollaista Essotella ei ole vielä ollut. Saattohoito/palliatiivinen hoito on eettisistä syistä ja väestökehityskin huomioiden yksi Essoten toiminnan painopistealueita. Lähisairaanhoitopiireissä sairaansijoja vähennetään ja siksi muut sairaalat eivät pysty hoitamaan etelä-savolaisia, puhumattakaan siitä, että ostopalveluratkaisu vain heikentäisi talouttamme, sanoo ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Mielen- ja kuntoutuksen talon hankesuunnitelma perustuu lähtökohdiltaan sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksymään Keskelle elämää -hankesuunnitelmaan (2010) ja ESPER-hankesuunnitelmaan (2015).

Talon mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilat koostuvat nuorten ja aikuisten vastaanottotiloista, lasten, nuorten ja aikuisten osastotiloista ja toiminnallisen kuntoutuksen tiloista. Sairaalaopetuksen ala- ja yläkoulun tilat sijaitsevat lasten ja nuorten osastotoiminnan yhteydessä. Mikkelin kaupungin sivistystoimi vuokraa sairaalaopetuksen tilat kuntayhtymältä.

Kuntoutuspalvelujen tilat sisältävät lähikuntoutuksen ja vaativan kuntoutuksen osastotiloija. Rakennuksessa on runsaasti kuntoutuksen oheistiloja (erityisvarusteltuja terapiahuoneita, terapia-allasyksikkö, kuntosalit, toiminnalliset pihat), jotka ovat kaikkien rakennuksessa toimivien ja koko sairaalatoiminnan käytössä tarpeen mukaan.

Tekniikan ja tukipalvelujen tilat ovat pääsääntöisesti rakennuksen K-kerroksessa, josta on tunneliyhteys (alikulku) emosairaalaan Kuuman sairaalan kautta.

Ministeriön poikkeuslupa tarvitaan

Talo tarvitsee kuntayhtymän omien päätösten lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan.

Ministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Mielentalo sisältyi ministeriön aiemmin myöntämään poikkeuslupaan, mutta uusien suunnitelmien myötä se täytyy hakea uudelleen.

Välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä arvioitaessa ministeriö ottaa huomioon muun muassa, voitaisiinko palvelut tuottaa lähivuosien aikana jo olemassa olevissa tiloissa. Välttämättömyyttä arvioitaessa ministeriö tarkastelee myös olemassa olevat mahdollisuudet kuntien ja kuntayhtymien väliseen yhteistyöhön palvelujen tuottamisessa

Luonnossuunnitelmien mukaan talon hinnaksi tulee 41,4 miljoonaa euroa, josta koulutilojen osuus on noin 1,83 miljoonaa euroa.

Lue lisää

 

Hallitus sai selvityksen Omatorin tilojen käytöstä

Hallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Omatorin tilojen käytöstä.  Omatori oli noussut keskusteluun Essoten ja jäsenkuntien hankalan taloustilanteen vuoksi.

Selvityksen mukaan toiminnan näkökulmasta siirtäminen sairaalaan tai muihin hajallaan oleviin tiloihin tarkoittaisi toimintamallin hajoamista ja saatujen hyötyjen menettämistä yhteisöllisestä ja voimavarat yhdistävästä toiminnasta. Lisäksi hajallaan olevat tilat vaikeuttavat ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kulkemista ja pääsyä palveluihin.

Omatorilla kävijät eivät myöskään ole usein säännöllisten palvelujen tarpeessa, joten sairaalaympäristö ei ole heidän kannaltaan paras mahdollinen.

Tiloihin keskitetään jatkossa aiempaa enemmän kuntayhtymän tai verkostoyhteistyötahojen toimintaa. Omatorilla työskentelee 132 henkilöä, joista Essoten työntekijöitä on 73.

Lue lisää Omatorista

Lue lisää

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fI
050 522 8677

Pirjo Syväoja (Mielen ja kuntoutuksen talo)
Hankejohtaja, ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Niina Kaukonen (Omatori)
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Essote
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003