Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta (APTJ) on ollut Essotessa käynnissä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) vetämänä ja yhdessä usean muun sairaanhoitopiirin kanssa. Essoten valtuusto hyväksyi lopullisesti hankintaan mukaan lähtemisen (13.6.).

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri teki 7.6. vastaavan päätöksen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa eri alojen ammattilaisten tehokkaan yhteistoiminnan eli sote-integraation. Järjestelmään liittyvät myös muuan muassa kansalaisten digitaaliset asiointipalvelut, koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden analysointi sekä sen mukainen palveluiden suunnittelu, järjestäminen ja kohdistaminen.

Lue aiempi tiedote asiasta

Lue lisää

Eero Aho jatkaa valtuuston puheenjohtajana

Valtuusto valitsi ylimmän päättäjäjohdon jatkamaan toisen kaksivuotiskauden 2019-2020.  Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Eero Aho (kok) Mikkelistä ja varapuheenjohtajina Helvi Marttinen (kesk) Kangasniemeltä ja Pirkko Ihanamäki (sd) Puumalasta.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aira Kietäväinen (kesk) Juvalta ja varapuheenjohtajana Arto Seppälä (sd) Mikkelistä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä vaihtui kaksi: mikkeliläisen Mali Soinisen (kok) tilalle valtuustoon tuli Juha Vuori (kok) Mikkelistä. Perussuomalaisten edustajaksi hallitukseen tuli Raimo Heinänen Mikkelistä Puumalan Antti Kasasen tilalle, josta tuli samassa yhteydessä hallitukseen varaedustaja.

Lue muut hallituksen jäsenet täältä

Vuoden 2018 toiminnan tarkastelua

Valtuusto hyväksyi useita vuoden 2018 toimintaa koskevia raportteja ja myönsi myös tilinpäätöksen yhteydessä tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Valtuustoa keskustelutti erityisesti lasten ja nuorten palvelut sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen yhteydessä ja kuntayhtymän talous tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta pyysi vastauksen arviointikertomukseensa syksyn ensimmäiseen valtuustoon.

Lue sairaanhoitotoiminnan arviointiraportti

Lue sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys

Lue tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lue tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat

Valtuusto hyväksyi vastauksen valtuustoaloitteeseen johdon osaamisesta

Valtuusto käsitteli myös valtuutettu Tiia Raution (vihr) edellisessä kokouksessa tekemän valtuustoaloitteen, jossa hän peräsi Essoten johdon osaamisen tasoa ja jäsenkuntien luottamuksen testaamista.

Valtuuston puheenjohtajien laatimassa vastauksessa todettiin, että kuntayhtymä on oma itsenäinen organisaatio, joka valitsee työntekijänsä, johtavat viranhaltijat mukaan lukien. Tämän johdosta ei ole tarkoituksenmukaista mittauttaa johtavien viranhaltijoiden ja jäsenkuntien välistä luottamusta, vaikka luottamus näiden välillä on sinänsä tärkeää. Johto on todettu päteväksi jo valintavaiheessa.

Valtuusto katsoikin, ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Lue lisää

—-

Ennen kokouksen alkua Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Selviytyjät-hanke luovutti adressin pitkäaikaissairaan tai muuta erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja hänen perheensä palvelujen parantamiseksi.

Valtuusto katsoi ennen kokouksen alkua myös Tarja Pyhähuhdan ohjaaman ja omaishoitoa koskevan dokumentin Muistojen medaljonki, jonka henkilöiden historia keskittyi Kangasniemen maisemiin. Filmi voitti Filmi- ja videokuvaajien liiton SM-filmifestivaalien 2019 dokumenttisarjan. Elokuva edustaa Suomea Unican kansainvälisessä kilpailussa Hollannissa elokuussa.

Lisätietoja

Eero Aho
Valtuuston puheenjohtaja
Essote
eero.aho [at] espl.fi
044 309 5128

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Antti Mäkelä (asiakas- ja potilastietojärjestelmä)
Johtava sosiaalityöntekijä
Essote
antti.makela [at] essote.fi
040 359 6734