Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on toimivaltaisena viranomaisena päättänyt sulkea Mikkelin kaupungin Urpolan koulun 29.3.2020 saakka.

Perusteina päätökselle ovat uudet tiedot koulun tilanteesta: Urpolan koulussa työskentelevän henkilön sairastuminen yleisvaaralliseksi luokiteltuun tartuntatautiin on vahvistunut ja on perusteltu syy epäillä kahden samassa koulussa työskentelevän sairastuneen.

Toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Mikkelin kaupungin opetustoimi on ennakoivasti tiedottanut sulkemisesta oppilaille ja heidän huoltajilleen 15.3. illalla.

Lue Essoten ohjeistukset täältä

Katso vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin