Essoten hallitus urakoi kesäkuun aluksi pitkän listan päätöksiä (1.6.).

Kuntayhtymä aikoo tasapainottaa talouttaan vuoden loppuun mennessä 3,5 miljoonalla eurolla. Vastuualueiden suorat säästöt ovat 2,4 miljoonaa ja henkilöstökulujen kautta aiotaan hakea 1,1 miljoonan säästöt.

Vastuualueiden säästöt tulevat monista lähteistä ja niiden toteutumista seurataan kuukausittain. Henkilöstökulujen säästöt tulevat muun muassa täyttölupamenettelyn, eläkepoistuman hyödyntämisen, sijaisten käytön sekä lisä- ja ylitöiden hallinnan ja talkoovapaiden hyödyntämisen avulla.

Voimassa olevassa talousarviossa kuntayhtymä olisi tehnyt alijäämäisen tuloksen. Nyt talous tähtää nollatulokseen. Talouden tasapainottamista edellyttivät Essoten jäsenkunnat.

Hallitus lähetti tasapainotusohjelman valtuustolle, joka keskusteli ohjelmasta myös samana päivänä sisäisessä seminaarissaan.

Lue lisää talouden tasapainottamisesta

Työterveyden osto etenee valtuustoon

Hallitus suhtautui myönteisesti Etelä-Savon Työterveys Oy:n ostoon Mikkelin kaupungilta. Kuntayhtymä ostaa yhtiön yhdessä osuuskauppa Suur-Savon kanssa.

Essoten osuus on noin 1,274 miljoonaa euroa ja 49 prosenttia osakkeista. Kaupan rahoitus aiotaan hoitaa lainalla.

Lopullisen päätöksen osakkeiden ostosta, siihen liittyvästä talousarviomuutoksesta ja lainasta tekee valtuusto kesäkuun kokouksessaan.

Lue tiedote työterveyden ostosta

Lue hallituksen päätösesitys

Kuuman sairaalan toinen vaihe maksaa noin 10,5 miljoonaa

Mikkelin keskussairaalan ydintoiminnot käsittävä Kuuma sairaala tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen rakennustyöt ovat meneillään ja toisen vaiheen alustavat suunnitelmat menivät nyt kuntayhtymän hallituksesta valtuuston päätettäväksi.

Toiseen vaiheeseen kuuluvat leikkaussalien tukitilat (valmistelutilat, heräämöt ja kotiutustilat) välinehuolto ja Mikkelin hyvinvointikeskuksen aulan tilat.

Hankesuunnitelmaan verrattuna kulut ovat kasvaneet vajaasta seitsemästä miljoonasta 10,5 miljoonaan euroon. Kustannukset tarkentuvat urakoitsijoiden kilpailuttamisen perusteella.

Kuluja ovat kasvattaneet neliömäärien kasvu, pääaulan ja välinehuollon laajentaminen uudisrakentamisella, ilmanvaihtolaitteiden siirrosta johtuvat kulut ja kustannustason nousu. Välinehuollon kokonaistaloudellisesti parhaaksi paikaksi katsottiin keskussairaala sen sijaan, että välinehuolto olisi sijoitettu alueen ulkopuolelle.

Pääaulan kahvila laajenee, koska asiakasvirrat alueella kasvavat. Pääaulaan tulee myös asiakasohjauksen tiloja ja sote-kioski, joka on asiakkaille matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspaikka.

Lue lisää Kuuman sairaalan kakkosvaiheesta

Hallitus käynnisti vuodeosastopaikkojen lisärakentamisen suunnittelun

Vuodeosastopaikkojen piti ESPER-hankkeen hankesuunnitelman perusteella vähentyä Mikkelin keskussairaalasta vuosina 2015-2018 kaikkiaan 46 paikkaa. Uusien laskelmien perustella paikkojen vähentäminen nykyisestä ei kuitenkaan ole mahdollista ja suunnittelussa on noin 44 paikan vaje.

Essoten hallitus päättikin, että ESPER-hanke voi käynnistää lisäpaikkojen suunnittelun yhden osaston verran eli kaikkiaan 25-32. Paikkamäärä riippuu siitä, mihin kohtaan sairaalaa paikat lopulta tulevat. Nyt tehtävän suunnittelun tehtävänä on tarkentaa sijainti ja paikkamäärä.

Essoten valtuusto käsittelee asiaa elokuussa.

Lue lisää vuodeosastopaikoista

Essote valmistautuu ottamaan Tuustaipaleen ja A-klinikan

Hallitus linjasi kahdessa pykälässä päihdeasioita. Hallitus esittää Tuustaipaleen päihdekuntoutuskeskuksen toimintojen siirtämistä Essotelle vuoden 2018 alusta. Esityksellä pyritään ennakoimaan tulevaa sote-uudistusta.

Tuustaipaletta ylläpitää kuntayhtymä, jossa on jäseninä 56 kuntaa.  Asian toteutuminen vaatii Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston päätökset.

Tuustaipaleessa työskentelee noin 30 henkilöä ja siellä järjestetään vuosittain noin 15 000 hoitopäivää.

Hallitus on aiemmin linjannut, että päihdepalvelut kotiutetaan kuntayhtymän toiminnaksi. Osan päihdepalveluja on tuottanut A-klinikka.

Hallitus linjasi nyt, että A-klinikan henkilöstö siirtyy Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukseen 1.1.2018 lukien liikkeen luovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti. Tätä toimintalinjausta oli esitetty A-klinikan puolelta.

 

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749