Vuoden 2018 alusta Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ottaa käyttöön ikäihmisten kotihoidon aikaperusteisen laskutuksen.

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi (5.10.) laskutuksen aikaperusteisuuden periaatteen ja laskutuksen perusteena käytettävän taulukon.

Muutokset ovat osa kotihoidon valtakunnallisia suuntausta. Suurin osa palveluntarjoajista on jo aikapohjaisessa laskutuksessa ja tähän tähtää myös valmistelussa oleva lainsäädäntö.

Nykyisin asiakasta laskutetaan Essotessa hoitajien käyntikertojen, jatkossa taas hoitotuntien perusteella. Muutos edellyttää asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitystä ja uudet päätökset palveluista. Uudet asiakkaat ovat aluksi yleensä muutaman viikon arviointijaksolla, jolloin arvioidaan vielä palvelun tarvetta.

Essoten asiakasmaksutuottojen on arvioitu laskevan 276 000 verrattuna kuluvaan vuoteen. Maksut laskevat niillä asiakkailla, joilla palvelutarvetta on vähemmän. Maksut pysyvät suunnilleen ennallaan niillä asiakkailla, jotka tarvitsevat paljon kotihoitoa.

Lue lisää

A-klinikan siirtosopimus hyväksyttiin

Aiempien päätösten mukaisesti A-klinikan palvelut ja henkilöstö siirtyvät Essoten palveluiksi.  Hallitus hyväksyi nyt A-klinikan palvelutoimintaa ja henkilöstöä koskevan siirtosopimuksen.

Essoten palvelukseen siirtyy seitsemän työntekijää vuoden alussa 2018. A-klinikan tuottamien palvelujen menot ja tulot ovat olleet noin 570 000 euroa.

Lue lisää

 

ESPER-hankkeen uusi urakoitsija ja lisätyöt

Hallitus jatkoi keväällä aloitettua Perhetalon urakoitsijoiden valintaa. Rakennusautomaatiourakan tekee Fidelix Oy:n 168 900 euron hinnalla.

Hallitus kuuli myös selvityksen Perhetalon ja Kuuman sairaalan tilanteesta ja lisätöistä, joita on tullut yhteensä 680 000 eurolla lähinnä Kuuman sairaalan työmaalle. Ne koostuvat pääasiassa ennakoivista töistä, joilla aikaistettiin työmaan aloitusta ja vähennettiin riskejä varsinaisen työmaan aikana.

Lue lisää

Juva sai helpotusta ennakkomaksuihin

Juvan kunta oli esittänyt Essoten perussopimuksen perusteella kuukausittaisen ennakkomaksun alentamista. Perusteena oli kuntayhtymän tammi-elokuun talousennuste, jonka mukaan Juvan jäsenlaskutusosuus olisi Essoten talousarvioon merkittyä alhaisempi.

Hallitus päättikin alentaa kunnan kuukausimaksua loppuvuodeksi 300 000 eurolla. Lopullinen maksu määräytyy tilikauden loputtua.

Lue lisää

 

Hallitus perusti kolme virkaa

Essoten hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallitus päättää virkojenperustamisesta ja lakkauttamisesta.

Hallitus päätti perustaa kolme virkaa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualueelle tulee päihdeylilääkärin virka ja perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueelle lasten erityisen tuen esimiehen ja sosionomin virka maahanmuuttopalveluihin.

Päihdeylilääkäri vastaa riippuvuuksien hoidon lääketieteellisestä johtamisesta ja hallinnollisesta työstä. Lasten erityisen tuen esimiehen tehtävä on aiemmin ollut työsopimussuhteinen, mutta koska tehtävän hoito edellyttää julkisen vallan käyttöä, tulee siinä olla virka.

Sosionomin viran perusteena on, että maahanmuuttopalvelujen asiakasmäärä on jatkuvassa kasvussa ja nykyisellä henkilöstömäärällä ei pystytä turvaamaan riittäviä palveluja.

Lue lisää

 

Kortelainen ISLABin hallitukseen

Hallitus valitsi Essotelle laboratoriopalveluja tuottavan ISLAB Oy:n yhtymäkokoukseen edustajaksi Aira Kietäväisen ja Arto Seppälän.

Yhtymäkokouksessa valitaan ISLABin johtokunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet puheenjohtajineen seuraavaksi valtuustokaudeksi. Hallitus ehdottaa johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi Risto Kortelaista ja hänen varalleen Jarmo J. Koskea sekä tarkastuslautakunnassa varsinaiseksi jäseneksi Arto Seppälää ja varajäseneksi Seija Kuikkaa.

ISLABin yhtymäkokous on 22.11. Kuopiossa.

Lue lisää

 

Seppälä jatkaa Mikkelin Pesula Oy:n hallituksen puheenjohtajana

Hallitus päätti esittää kuntayhtymän edustajiksi Mikkelin pesula Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Arto Seppälää ja muiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Vesa Vestalaa ja Mali Soinista. Lopullisen valinnan tekee pesulayhtiön yhtiökokous 7.11. ja siellä Essotea edustaa Aira Kietäväinen.

Essote omistaa yhtiön osakekannasta 57,14 prosenttia ja Mikkelin kaupunki 42,86.

Lue koko esityslista

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677w

Vesa Vestala
Talousjohtaja, Essote
vesa.vestala [at] essote.fi
044 351 2540

Merja Vihanto
Henkilöstöjohtaja, Essote
merja.vihanto [at] essote.fi
044 351 2382

Jarmo J. Koski
Terveyspalvelujen johtaja, Essote
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalveluljen johtaja, Essote
niina. kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003

Minna Mutanen
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja, Essote
minna.mutanen [at] essote.fi
044 794 4300