Kuntaliiton julkaisemien ennakkotietojen mukaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tuotti kuntayhtymistä sote-palvelut edullisimmin, kun katsotaan vertailukelpoisia tietoja eli tarvevakioituja nettomenoja/asukas.

Essoten luvut olivat 2018 alhaisemmat kuin Etelä-Karjalan Eksoten ja selkeästi alle maan keskitason.

– On hienoa pärjätä tällaisessa vertailussa. Myös Mikkelin keskussairaalan nousu tuottavimmaksi keskussairaalaksi osoittaa, että vaikka tuotamme palveluja eteläsavolaisille vähillä voimavaroilla niin teemme sen tehokkaasti. Suurin kiitos ja ansio tästä lankeaa tietysti osaavalle henkilöstöllemme, kiittelee kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Euroiksi muutettuna vertailu tarkoittaa, että Essote tuottaa palvelut noin 5,3 miljoonaa euroa edullisemmin verrattuna maan keskiarvoon. Verrattuna Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteriin ero on noin 700 €/asukas, mikä tarkoittaa jäsenkunnille kymmeniä miljoonia euroja pienempää laskua kuin, jos resursseja olisi käytetty asukasta kohden yhtä paljon myös Essotessa.

– Edullisuus selittyy pitkälti kahdella seikalla. Erikoissairaanhoidossa tekemämme asiat tehdään maan parhaimmalla tuottavuudella, mutta myös perusterveydenhuoltoa tehdään edullisesti. Valitettavasti perusterveydenhuollossa edullisuuden taustalla on osittain lääkärivaje, arvioi johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.

Essote sijoittuu tässä vertailussa sote-kuntayhtymistä edullisimmaksi.

Kuntaliitto oli koonnut suurimpien kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2018 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin. Yhteenveto on koottu 52 suurimman kunnan sekä Essoten, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) osavuosi- ja vuosikohtaisten seurantatietojen perusteella.

Uutena taulukkona raportissa on sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioidut nettotoimintamenot, euroa/asukas. Tarvekerroin pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamaan tilastolliseen vertailuaineistoon, joka tekee kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveydenhuollon menot vertailukelpoiseksi ja ottaa huomioon kuntalaisten erilaiset palvelutarpeet. Näitä ovat muun muassa tiedot väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuudesta ja sosioekonomisesta asemasta.

– Valtakunnalliset vertailut ovat tärkeitä antamaan mittasuhteet välillä kiivaanakin käyvälle keskustelulle Essoten taloudesta. Jatkossa huomiota kannattaa kiinnittää talouden lisäksi toimintatapojen kehittämiseen edelleen. Tarvitsemme lisäksi kipeästi lisää lääkäreitä erityisesti perusterveydenhuoltoon, sosiaalityöntekijöitä ja puheterapeutteja. Myös hoitajapulasta on alkanut näkyä merkkejä, Kortelainen sanoo.

Koko raportti löytyy Kuntaliiton verkkosivuilta

Lue Essoten tiedote keskussairaalan tuottavuudesta

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Jarmo J. Koski
Johtajaylilääkäri
jarmo.koski [at] essote.fi
044 351 2541