Uutta moniammatillista kotikuntoutusta ollaan aloittamassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote). Tarkoituksena on löytää kuntoutujan omia voimavaroja arjessa toimimiseen ja tukea niitä.

– Uutta on monen ammattilaisen yhteistyö ja se, että kuntoutus tähtää arjen tukemiseen. Kotikuntoutuksen aiemmat toimintamuodot, muun muassa kuntoutustarpeen arvio, apuvälinearviot, liikkumisen ja päivittäisten toimintojen ohjaus, asunnonmuutostyöarviot ja lyhyet kuntoutussarjat, jatkuvat entiseen tapaan, kertoo kotikuntoutuksen koordinaattori Anne Loponen.

Uuden kuntoutusmallin toteuttavat Essoten vanhus- ja vammaispalvelut ja kuntoutuspalvelut yhteistyönä. Mallilla pyritään turvaamaan asiakkaille omannäköinen, turvallinen ja aktiivinen arki –  ei kuitenkaan puolesta tekemällä vaan rinnalla kulkemalla.

Asiakkaan kotona tapahtuva kuntoutus vaatii asiakkaan arjen ja hänen toimintaympäristönsä huomioimista .

Kotikuntoutustiimiin voi kuulua esimerkiksi lähihoitaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Asiakkaiden lisäksi uudella toimintamallilla tuetaan myös kotihoidon hoitajien kuntouttavaa työtä.

Ikäihmisten määrän lisääntyessä palvelutarve on kasvamassa tulevaisuudessa. Kotikuntoutuksella pyritään asiakkaan toimintakyvyn paranemisen lisäksi palvelutarpeen vähenemiseen.

– Kuntoutusta aiotaan toteuttaa myös ennakoiden, kun arvioidaan yksittäisen asiakkaan palveluntarpeen olevan kasvamassa. Kaikilla käynneillä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön omaisten ja läheisten kanssa, Loponen kertoo.

Alueellinen työryhmä on tehnyt kotikuntoutuksen työkaluja ja toimintaohjeita. Koko Essoten kotihoidon ja kotikuntoutuksen henkilöstöä koulutetaan kotikuntoutuksen toimintamallin mukaiseen prosessityöskentelyyn.

Kuka tahansa ammattilainen voi tehdä palvelupyynnön, joka lähetetään haluttuun kotikuntoutuksen yksikköön​ (esim. MIKOK/Mikkeli, MÄKOK/Mäntyharju jne.). Kuntouksen tarpeen voi havaita myös asiakas itse tai esimerkiksi läheiset. Mikäli omaiset havaitsevat tarvetta kotikuntoutukseen, he voivat olla yhteydessä Palveluneuvon palveluohjaajiin puh. 015 211 557.

– Kotikuntoutuksen fysioterapeutti käsittelee palvelupyynnöt ja arvioi kotikuntoutusjakson tarpeen. Kotikuntoutus suunnataan ensisijaisesti kotihoidon uusille, tilapäisille asiakkaille, jotka osallistuvat kuukauden pituiselle arviointi- ja kuntoutusjaksolle, Loponen sanoo.

Kotikuntoutusjakso aloitetaan, kun kuntoutuja tarvitsee apua liikkumisen, kodin arkiaskareista selviytymisen, esimerkiksi päivittäisten toimintojen tai asiointien harjoitteluun. Kotikuntoutuksessa harjoitellaan arkisia asioita hyödyntäen kuntoutujan omaa koti- ja toimintaympäristöä. Näin vahvistetaan asiakkaan osallisuutta ja luottamusta omaan kykyynsä toimia.

Käytännön tavoitteena voi olla esimerkiksi

  • omatoiminen siirtyminen vuoteesta pyörätuoliin
  • tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuminen
  • pyörätuolilla liikkujasta kuntoutuminen rollaattorin käyttäjäksi
  • yhteydenpito läheisiin
  • itsenäinen ulkoilu, postilaatikolta postin haku
  • itsenäinen peseytyminen/pukeutuminen
  • tai porraskävelyn mahdollistuminen.

Arviointi- ja kuntoutusjakson asiakasmaksu on 80 euroa kuukaudessa. Essoten hallitus päätti maksusta 4.5. Käyntien ylärajaa ei ole ja maksu sisältää sekä hoitotyön että kuntoutuksen ammattilaisten käynnit. Palvelutarpeen arvio on aina maksutonta.

Lue myös blogi: Uusi kotikuntoutus tuo luovuutta ammattilaisten työhön

Lisätietoja

Anne Loponen
Kotikuntoutuskoordinaattori, Essote
anne.loponen [at] essote.fi
040 359 6389