Essote haluaa ensihoidon järjestettäväksi tulevien maakuntien alueella.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallitus antoi (17.11.) lausunnon terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutoksista. Lausuntoa oli pyytänyt eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta, jonka käsittelyssä muutokset ovat.

Hallitus katsoi myös, että kun erikoissairaanhoitoa keskitetään alueellisesti, eri sairaaloiden osaamisprofiilista tulee voida sopia kunkin erityisvastuualueen sisällä. Etelä-Savo kuuluu lakiesityksissä Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen.

Hallitus hyväksyi myös palvelusetelien sääntökirjat. Essote järjestää osan palveluista ulkopuolisten tuottajien kautta asiakkaiden käyttämillä palveluseteleillä. Palvelusetelin sääntökirjoissa kuntayhtymä asettaa palveluntuottajille lain edellyttämät hyväksymiskriteerit.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän ISLAB:in uudistettu perussopimus. Muutokset sopimukseen johtuvat lähinnä kuntayhtymien nimien tai organisaatioiden muista muutoksista, joihin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laajentuminen Essoteksi kuuluu.

Essote päätti liittyä Kunnan Taitoa Oy:n osakkaaksi ja merkitä yhden yhtiön osakkeen yhden euron kappalehinnalla. Yhtiö tuottaa osakkailleen ohjelmiston henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun. Ohjelmistoa tarvitaan vuodenvaihteen jälkeen, jolloin peruspalvelut siirtyvät Essotelle. Ohjelmisto on laajasti käytössä Mikkelin seudulla.

Hallitus esittää Islab Oy:n johtokunnan jäseneksi Essoten johtaja Risto Kortelaista ja varalle johtajaylilääkäri Kati Myllymäkeä. Sairaanhoitopiirin aiempi johtaja, kunnallisneuvos Matti Nupponen on toiminut Islabin johtokunnan varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Hän oli pyytänyt eroa tehtävästä.

Hallitukselle esiteltiin myös vuodenvaihteen toiminnan katkokset.

Katso koko hallituksen esityslista

Lue sote-lausunto: lausunto_he224_2016

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja/Essote
risto.kortelainen@essote.fi
050 522 8677

Kati Myllymäki (lausunto sote-laeista)
Johtajaylilääkäri/Essote
kati.myllymaki@essote.fi
044 351 2400