Noin 70 määräaikaisena toiminutta työntekijää, pääasiassa sairaanhoitajia ja lähihoitajia, saa lähikuukausina vakinaisen työpaikan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä (Essote). Vakinaistaminen lähtee liikkeelle kahdessa erässä varahenkilöstöstä, josta sijaisia on järjestetty eri työpaikoille. Myöhemmin myös Essoten eri vastuualueiden henkilöstön perusmitoitusta vahvistetaan.

Varahenkilöstöstä on tarkoitus vakinaistaa yhteensä noin 70 henkilöä, ensimmäisessä erässä loka-marraskuussa noin 40 henkilöä ja myöhemmin noin 30 lisää.

Talousarviolukuina on kokonaisuudessaan kyse noin kolmen miljoonan euron summasta, joka muutetaan sijaisiin varatuista määrärahoista vakituisten palkkavarauksiksi.

– Sijaisten vakinaistaminen suuressa mittakaavassa on lähtenyt liikkeelle meiltä työantajapuolelta. Ammattijärjestöt ovat tietysti olleet mieluusti mukana. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristynyt. Haluamme etupainotteisesti turvata oman osamme siitä, perustelee Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Essote on varannut pelkästään ensimmäisen talousarviovuotensa aikana noin kahdeksan miljoonaa euroa hoitohenkilökunnan sijaisten palkkaamiseen. Tästä summasta muutetaan nyt kolme miljoonaa vakituisten palkoiksi.

Pääsääntöisesti hoitohenkilökunnan sijaisten palkkaamiseen käytetään jatkossa noin viisi miljoonaa euroa. Kaikkia ei voida vakinaistaa, sillä määräaikaista henkilökuntaa tarvitaan jatkossakin esimerkiksi kesätyöntekijöinä.

– Alamme nyt ulosmitata Essoteksi muotoutumisen hyötyjä. Vakinaistamiset tulevat näkymään myönteisesti palveluissa, kun henkilökuntaa riittää aiempaa paremmin asiakkaiden auttamiseen. Säästämme luonnollisesti rekrytoinnissa rahaa ja aikaa. Vakinaistetut työntekijät tietysti hyötyvät pysyvästä työsuhteesta ja työhyvinvointi paranee, Kortelainen luettelee hyötyjä.

Essotessa toivotaan, että Essotessa tai edeltävissä organisaatioissa pitkään sijaisina toimineet työntekijät hakisivat työpaikkoja. Työpaikat avautuvat lähiaikoina kohdennetusti Kuntarekryssä.

– Pitkäaikaisten sijaisten on itse osoitettava kiinnostus työpaikkoja kohtaan hakemuksellaan ja pitkät sijaistukset tulee todentaa hakemuksessa asianmukaisilla asiakirjoilla liitteinä, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Mika Viinikainen.

 

Lisätietoja

 

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Mika Viinikainen
Henkilöstön kehittämispäällikkö, Essote
mika.viinikainen [at] essote.fi
044 351 2516