Johtajanpestin testeihin kutsutaan Kortelainen, Pekkanen ja Männistö

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) hallitus on valinnut perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajaksi Satu Auvisen. Hän vastaa sosiaalityön prosessista. Johtajaylilääkäriksi valittiin Kati Myllymäki. Tehtävään sisällytetään lääketieteen prosessivastuu ja kehittämisyksikön johtajan tehtävät.

Hallitus käsitteli myös kuntoutuspalvelujen johtajan valintaa ja tehtäviä, mutta asia valmistellaan uudelleen hallituksen 12.5. pidettävään kokoukseen.

Kuntayhtymän johtajan valinta eteni myös. Hallitus valitsi soveltuvuuskokeisiin Risto Kortelaisen, Leila Pekkasen ja Jukka Männistön. Kaikki kolme olivat olleet kuntajohtajien ja hallituksen jäsenten haastatteluissa 21.-22.4.

Valintaprosessista kuitenkin päädyttiin äänestyksiin. Seija Kuikka (kesk) teki esityksen, että hakua jatkettaisiin. Esitys kaatui äänestyksessä numeroin 8-3. Kuikka esitti myös, että soveltuvuuskokeisiin laitettaisiin vain Kortelainen ja Pekkanen. Tämä äänestys päättyi lukemiin 7-4.

Kuntayhtymän valtuusto valitsee johtajan aikaisintaan kokouksessaan 12.5.

Hallitus hylkäsi myös aiemmista johtajavalinnoista tehdyt kaksi oikaisuvaatimusta.

Lisäksi hallitus päätti hankkia ensihoidolle 13 uutta ambulanssia ja yhden kenttäjohtoyksikön auton leasing-sopimuksella vuosina 2017-2018. Osa nykyisistä ambulansseista jää vara-autoiksi ja loput myydään.

Esityslista ja myöhemmin pöytäkirja löytyy täältä.

Lisätietoja:

Henkilövalinnat

Elisa Hänninen
Hallituksen pj
0400 255199
elisa.hanninen@juva.fi

Jouko Luukkonen
Muutosjohtaja
045 189 3138
jouko.luukkonen@mikkeli.fi

Muut esityslistan asiat

Vesa Vestala
vt. johtaja
044 351 2540
vesa.vestala@esshp.fi