Rintama- ja sotaveteraanit vapautetaan avohoidon maksuista (terveyskeskus- ja erikoissairaanhoito) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) alueella. Essoten hallituksen päätös (16.2.) koskee vuosien 1939-44 sotiemme veteraaneja.

Avohoidon maksut tarkoittavat esimerkiksi terveyskeskusmaksuja ja vastaanottomaksuja keskussairaalassa.

Sotainvalidien osalta toimitaan nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Vuoden alusta voimaan tulleen uuden lain mukaan valtio korvaa invalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10 prosenttia, sotilasvammalain nojalla kaikki kuntapalvelut ilmaiseksi.

Essote alkaa tehdä strategiaa

Essote alkaa työstää kuntayhtymällä strategiaa vuosille 2017-2019. Kymmenessä työpajassa maaliskuussa istuu monipuolisesti johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä. Koko henkilöstölle varataan mahdollisuus antaa panoksensa strategiatyöhön Intran kautta ja myös asiakkailta otetaan palautetta.

– Aloittava kuntayhtymä tarvitsee strategiaa ennen maakuntasotea, sanoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

Strategian valmistelussa paneudutaan kuntayhtymän vision ja arvojen sekä strategisten tavoitteiden ja menestystekijöiden määrittelyyn.

Hoitotakuun toteutumisen tilanne 31.12.2016

Johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski esitteli hoitotakuun toteutumisen tilanteen hallitukselle. Hoitoa odottavien osalta tilanne on varsin hyvä, mutta haasteita on muun muassa siinä, että alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointiin jonotusajat olivat liian pitkät.

Hallitus merkitsi tilanteen tiedoksi ja kiinnitti huomiota nuorisopsykiatrian tilanteeseen.

Perhetalon julkisivuteos hyväksyttiin

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan tulevan Perhetalon ulkoasun. Perhetalon rakentamisen esityöt alkavat lähiviikkoina.

Taiteilija Lauri Nykopp ja ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja esittelevät ulkoasun medialla maanantaina 20.2. klo 12-13 kokoushuone Marmorissa, Mikkelin keskussairaalan pääaulan kahvion läheisyydessä.

Lue koko hallituksen esityslista.

 

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677