Kuntoutuspalveluja yhdistetään elokuun alussa Kyyhkylän kuntoutuskeskukselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä.

Mikkelin lähikuntoutusosastot yhdistyvät 1.8. lähtien siten, että Moisiossa oleva lähikuntoutusosasto 1 muuttaa Kyyhkylän kartanon vieressä sijaitsevaan kuntoutuskeskukseen ja yhdistyy siellä olevaan lähikuntoutusosasto 2:een. Samaan aikaan vanhus- ja vammaispalveluihin perustetaan uusi äkillisen lyhytaikaisen hoidon yksikkö eli jaksohoitoyksikkö Kyyhkylään.

– Muutosten tarkoituksena on parantaa ja tukea erityisesti kotihoidon ja laitoshoidon rajoilla olevien ikäihmisten palveluja ja tuottaa niitä suunnitelmallisesti perheiden tarpeiden mukaan, kertoo Essoten kuntoutuspalvelujen johtaja Riikka Juhakoski.

Yhdistyvä osasto sijoittuu entisen osasto 4:n tiloihin. Yhdistymisen myötä lähikuntoutusosastojen potilaspaikkaluku pienenee 50:sta 36:een, mutta samalla lisätään vanhustenhuollon lyhytaikaispaikkoja. Yhdistyvä osasto toimii jatkossa akuuttihoidon, kuntouttavan hoidon ja saattohoidon lyhytaikaisosastona.

Vastaava hoitaja Paula Pöyry on valmistellut muutoksia Kyyhkylässä. Vanhusten lyhytaikaisen hoidon paikkoja valmistuu lisää.

Lyhytaikaisia paikkoja vanhuksille

Essoten vanhus-ja vammaispalvelut avaa puolestaan uuden 25-paikkaisen jaksohoito-osaston 1.8. alkaen Kyyhkylään entisen osasto 3 tiloihin. Osasto on nimeltään Mikkelin jaksohoito Kyyhkylä ja se tulee lisäämään Essoten jaksohoitopaikkoja Mikkelissä ja auttamaan nykyistä useamman ikäihmisen selviytymistä kotona.

– Osaston toiminta vastaa äkilliseen lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen. Jokaiselle omaishoitoperheelle nimetään jatkossa myös vastuuhenkilö, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Samassa yhteydessä Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen Moision jaksohoito-osasto muuttaa Moisiontie 11 A:ssa lähikuntoutusosastolta vapautuviin tiloissa eli siirtyy kolmannesta kerroksesta toiseen 2.8. Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta jatkuu muuten Moisiossa nykyisellään eli sinne jää 14-paikkainen ja 25-paikkainen jaksohoitoyksikkö.

Lisätietoja

Riikka Juhakoski
Kuntoutuspalvelujen johtaja, Essote
riikka.juhakoski [at] essote.fi
044 351 9661

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Essote
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003