Työaikamuotoja yhtenäistetään Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote).  Essoten hallitus linjasi kuntayhtymässä käytettävät työaikamuodot (15.2.).

Työntekijän säännöllinen työaika määräytyy häneen sovellettavan työaikamuodon mukaan. Kuntayhtymässä on nykyisin erilaisia työaikamuotoja, koska Essoteen tuli henkilöstöä eri organisaatoista vuoden 2017 alussa.

Suurimmalle osalle työntekijöistä yhtenäistäminen ei tuo muutoksia työaikamuotoon. Yhtenäistäminen koskee vain kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevia työntekijöitä.

Pääsääntöinen työaikamuoto on 2.4. lähtien keskimääräinen yleistyöaika. Muut Essotessa käytössä olevat työaikamuodot ovat toimistotyöaika, eräiden asiantuntijoiden työaika (37,5 tuntia) ja jaksotyöaika.

Seuraavaksi esimiehet käyvät läpi yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa tarvittavat henkilöstön työaikamuotojen muutokset. Samassa yhteydessä tarkistetaan myös lepoaikakäytännöt kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisiksi.

Ennen hallituksen päätöstä työaikamuotojen muutokset on käsitelty Essoten yhteistyöelimissä, johon kuuluvat myös työntekijäjärjestöjen edustajat.

Lue lisää työaikamuotojen harmonisoinnista

Muita asioita

Essoten hallitus kuuli myös Lape-hankkeen tilannekatsauksen, käsitteli sisäisen tarkastuksen vuosiraportin ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportin sekä teki tarkennuksia kuntalaskutuksen soveltamisohjeeseen.

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] esote.fi
050 522 8677

Merja Vihanto
Henkilöstöjohtaja, Essote
merja.vihanto [at] esote.fi
044 351 2382