Etelä-Savo liikahtelee kohti keskussairaaloiden työnjakoa.  Maakuntaa horjuttaneessa kiistassa Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden työnjaosta on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän puolelta muotoiltu uusi esitys Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterille ja sen omistajakunnille.

– Olemme uudessa esityksessä pyrkineet avaamaan lukkiutuneen tilanteen tekonivelleikkausten suhteen ja esittämään toimia, joilla Savonlinnan keskussairaalan toimintaa vahvistetaan. Olemme valmiita myös keskusteleman sote-johdon sijainnista siten, että se jakautuu tulevassa maakunnassa yhdenvertaisesti Etelä-Savon eri kaupunkeihin, kuvailee ehdotuksen uusia piirteitä kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

Esityksen lähtökohta on, että Etelä-Savon maakunnassa on kaksi ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ylläpitävää keskussairaalaa, joista toinen on Mikkelissä ja toinen Savonlinnassa.

– Savonlinnalle tärkeän päivystyksen säilyttämiseksi nykytasolla Mikkelin keskussairaalasta kohdistetaan sinne huomattavat tukitoimet, jotka takaavat hyvät erikoissairaanhoidon palvelut. Rahassa mitattunakin tukitoimet ovat useamman miljoonan luokkaa, Kortelainen kertoo.

Etelä-Savon sote-kuntayhtymille ja myöhemmin sote-maakunnalle ehdotukseen perustuvista toimista koituva säästöpotentiaali on arvioitu 5,5 miljoonaksi euroksi, josta neljä miljoonaa Itä-Savon Sosterille ja 1,5 miljoonaa euroa Essotelle. Säästöt syntyvät, kun kalliista ostopalveluista voidaan luopua ja muuttaa toiminta kuntayhtymien ja myöhemmin maakunnan sisällä omaksi työksi.

Työnjako-ongelmien ytimessä ollut kiista tekonivelleikkauksista on ratkaistu uudella tavalla. Esityksen mukaan Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan toimintaa tekonivelortopedien työpanoksella siten, että Savonlinnan nykyiset vuotuiset 200-250 lonkan ja polven tekonivelkirurgista leikkausta voidaan hoitaa keskussairaalalääkärien toimesta. Tämä tuo merkittäviä säästöjä verrattuna ostopalvelulääkärien käyttöön. Tekonivelortopedien työpanosta Savonlinnan keskussairaalassa voidaan lisätä, mikäli potilasmäärä kasvaa.

Mikkelin keskussairaalassa toteutetaan muutoin keskittämisasetuksen 7 §:n mukaiset ja volyymiehdoiltaan riittävät polven ja lonkan elektiiviset tekonivelleikkaukset. Lukumäärältään tämä tarkoittaa noin 500-600 leikkausta.

– Esityksemme hienoin puoli on, että sen toteutus voidaan aloittaa kuntayhtymien omina toimenpiteinä vaikka tänä vuonna. Tekonivelratkaisu edellyttää valtiovallan puolelta muutoksia keskittämisasetukseen, jotta leikkauksia voidaan toteuttaa Savonlinnassa. Sote-uudistuksen vauhdittamiseksi arvelen, että sosiaali- ja terveysministeriöstä löytyy halukkuutta ratkaista pulmamme, Kortelainen sanoo.

Esitys lähti avoimen kirjeen muodossa

 Esitys toimitettiin avoimen kirjeen muodossa maanantaina 29.6. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin lisäksi sen omistajakunnille. Kirjeen ovat allekirjoittaneet Essoten valtuuston puheenjohtaja Eero Aho (kok), hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk), hallituksen varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd) sekä Kortelainen, joka on myös Etelä-Savon maakuntavalmistelun johtoryhmän puheenjohtaja.

– Esityksessä on pyritty vastamaan kaikkiin niihin toiveisiin, joita Itä-Savon puolelta on esitetty. Esimerkiksi Etelä-Savon maakuntahallinnon ylimmän sote-johdon ja laajojen sote-palvelualueiden johdon ensisijaisia toimipaikkoja tullaan hajasijoittamaan tasapuolisesti maakunnan kaupunkikeskuksiin, sanoo Essoten hallituksen puheenjohtaja Kietäväinen.

Kortelaisen mukaan sote-uudistuksen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa vahvistaa myös Kuopion yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen eheyttä erityispalveluissa. Maan itäisen osan kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että KYS-erityisvastuualue on yksi viidestä erityisvastuualueesta hallitusohjelman mukaisesti ja sen eheys varmistetaan.

– Maakunnan hajottaminen hallituksen esityksen mukaisesti voi johtaa maakunnan osien suuntautumiseen pois nykyiseltä KYS:n erityisvastuualueelta. Nyt esitetty malli vahvistaa yliopistollista sairaalaa eikä myöskään sulje mitenkään pois Savonlinnan keskussairaalan kehittyvää yhteistyötä sen kanssa, Kortelainen tähdentää.

Työnjaon muita yksityiskohtia

  • Savonlinnassa toteutetaan myös Mikkelin keskussairaalan urologian, verisuonikirurgian, ortopedian ja traumatologian sekä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkärien poliklinikkakäyntejä ja leikkaustoimenpiteitä toteutetaan vähintään yhden miljoonan euron arvosta.
  • Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan kirurgian päivystystä ohjaamalla kirurgiaan erikoistuvia lääkäreitä Savonlinnaan 6-12 kuukauden jaksoiksi ja tarjoamalla leikkaushoidon Mikkelissä Savonlinnan keskussairaalan niille päivystyspotilaille, joille hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi tarvitaan päivystysleikkaushoito 24 tunnin sisällä. Tämä toimintamalli yhdistettynä Savonlinnan keskussairaalan virka-ajan ulkopuolisen valmiuden yhteisesti sovittuun alentamiseen tuottaa Sosterin jäsenkunnille ja myöhemmin maakunnalle arviolta kolmen miljoonan euron vuotuisen kustannussäästön.
  • Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan toimintaa tarjoamalla virka-ajan ulkopuolisen radiologian etäpäivystyksen kuvakonsultaatioihin. Mikkelin keskussairaala tarjoaa Savonlinnan keskussairaalan käyttöön virka-aikana lastentautien erikoislääkärin ja naistentautien erikoislääkärien työpanosta ja kyseisten erikoisalojen etätukea Savonlinnan keskussairaalan virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen.
  • Mikkelin keskussairaala tukee Savonlinnan keskussairaalan päivystystä tarjoamalla virka-ajan ulkopuolisen, yleislääketieteen erikoislääkäritasoisen etätakapäivystyksen vanhuspalveluiden ja sosiaalihuollon käyttöön. Toimintamalli tuottaa tutkitusti merkittävää säästöä ja vähentää tarpeetonta päivystyksen käyttöä.
  • Etelä-Savon maakunnan neurologinen vuodeosastohoito, synnytystoiminta, vaativan kuntoutuksen osastohoito ja sekä päihdekuntoutushoito toteutetaan oman maakunnan palveluissa. Nykyisin ostetaan KYS:sta edellä mainittuja erikoissairaanhoidon palveluja, jotka voitaisiin toteuttaa maakunnassa. Yhden miljoonan euron arvosta palveluja pysyy maakunnassa, ja säästö on merkittävä. Tämä edellyttää myös Sosterin alueen potilaiden ohjaamista Etelä-Savon maakunnan palveluihin.
  • Etelä-Savon maakunnan psykiatrinen tahdonvastainen osastohoito toteutetaan nykyiseen malliin oman maakunnan sairaalassa Mikkelissä. Mikkelin keskussairaalan yhteyteen on rakenteilla uusi mielen ja kuntoutuksen talo, joka korvaa nykyisen Moision sairaalan. Yhden miljoonan euron edestä palveluja pysyy Etelä-Savon maakunnassa. Säästö on merkittävä.

Lue koko kirje Kirje_Sosteri 29 06 2020

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja
Essote
aira.a.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677