Essoten aikuissosiaalityö on saanut Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitusta. Kuntayhtymä on mukana ylimaakunnallisessa SOSRAKE-hankkeessa, jonka tavoitteena on rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen Itä-Suomen alueella.

– Aikuissosiaalityö on sisällöltään monelle tuntematon, vaikka kaikenikäisten huono-osaisten auttaminen on perinteisesti mielletty sosiaalihuollon tehtäviin. SOSRAKE-hankkeen tavoitteena jatkaa yhtä aiemman hankkeen päätehtävää, rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä, kertoo Essotessa hanketta vetävä sosiaalityöntekijä Satu Marja Tanttu.

Rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan tiedon tuottamista asiakaspinnasta ja sen saattamista johtamisen, toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Kehittyvän tiedontuotannon avulla palveluja pystytään jatkossa kehittämään paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi ja siten hillitsemään myös kustannusten nousua. Sosiaalityön tiedolla johtamisen edellytykset paranevat, kun henkilöstön osaaminen ja rakenteet tarvittavan ja oikeanlaisen tiedon kokoamiseen ovat olemassa ja tietoa pystytään tuottamaan päätöksenteon tueksi.

– Tuntemamme maailma on muuttunut kevään aikana radikaalisti ja tarve rakenteellisen sosiaalityön tekemiselle on sen myötä vain lisääntynyt. Aikuisten arkea tukevia ja työ- sekä toimintakykyä ylläpitäviä palveluja järjestetään hyvin perinteisesti, vaikka ei ole juurikaan tutkittua tietoa siitä, mikä palvelu vaikuttaa asiakkaan tavoitteeseen nähden edistävästi tai päinvastoin. Rakenteellisen sosiaalityön kautta tuota tietoa aiotaan saada, Tanttu kertoo.

Hanke käynnistyi toukokuun alussa ja se kestää 2,5 vuotta.  SOSRAKEn kokonaiskustannusarvio on liki miljoona euroa. Essoten osahankkeen kokonaiskustannus 190 719 euroa, josta tuen määrä 152 576 euroa ja omarahoitusosuus 38 143 euroa.

Hanketta koordinoi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO. Osatoteuttajina ovat Essote, Kainuun sote, XAMK ja DIAK. Kehittäjäkumppaneina toimivat useat Itä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät, Itä-Suomen yliopisto ja Mikkelin Toimintakeskus ry.

Lisätietoja

Satu Marja Tanttu
Hankekoordinaattori
SOSRAKE-hanke/Essote
satu.marja.tanttu [at] essote.fi
040 359 9405